Publicaties

Afbeelding bij Zet EVC voor vrijwilligers op de kaart
januari 2011
Vrijwilligers kunnen ervaringen en competenties vastleggen en gebruiken bij hun participatie- of activeringstraject. In deze brochure vinden gemeenten, onderwijsinstellingen, re-integratiebureaus en vrijwilligersorganisaties kansen en...
Afbeelding bij Vrijwilligersmanagement in de Wmo-raad
januari 2011
Hoewel Wmo-raden veelal op vrijwilligers draaien, is er binnen die raden nog weinig aandacht voor vrijwilligersmanagement. Dat is een gemiste kans, omdat vrijwilligersmanagement er juist voor zorgt dat de Wmo-raad over de juiste mensen...
Afbeelding bij Uit het oog
januari 2011
Welke mantelzorgers hebben te maken met gevoelens van eenzaamheid en hoe gaat eenzaamheid onder mantelzorgers in zijn werk? Wilco Kruijswijk van het Expertisecentrum Mantelzorg schetst in het essay Uit het oog de contouren van de...
Afbeelding bij Tijd voor vitaliteit
januari 2011
Vitale mensen hebben meer plezier in hun werk, presteren beter en zijn minder vaak ziek. Lees in dit boekje hoe jij, als professional in zorg en welzijn, in drie stappen vitaler je werk kunt doen. Ook vind je er een spel om met collega...
Afbeelding bij Shrinkage in the home
januari 2011
In the Netherlands strong arguments in favour of focusing more attention on the informal care provided by caregivers and volunteers have been put forward. Only then will it be possible to prevent professional health care from failing in...
Afbeelding bij Samensturing in de maatschappelijke opvang
januari 2011
Er is steeds meer aandacht voor vraagsturing, participatie, zelfbeheer en herstel. Dit boek is een inleiding in samensturing in de maatschappelijke opvang. Het beschrijft hoe cliënten in dialoog met professionals, managers en...
Afbeelding bij Maatschappelijke stage voor een buurt
januari 2011
Maatschappelijke stage heeft als doel om jongeren onder verantwoordelijkheid van de school kennis te laten maken met de samenleving en hen daar een onbetaalde bijdrage aan te laten leveren. De buurt is bij uitstek een plek om deze...
Afbeelding bij Kr8!
januari 2011
Kr8! is een nieuw instrument in de vorm van een magazine. Kr8! is gemaakt voor jongeren van 16 tot 25 jaar met meervoudige problemen die begeleiding krijgen richting zelfstandig wonen. Het helpt de jongeren bij het ontdekken van hun...
Afbeelding bij Homo in de etalage
januari 2011
Dit werkboek heet Homo in de etalage. Het is nadrukkelijk niet alleen voor homo-organisaties bedoeld, maar ook voor lesbische, biseksuele en transgenderorganisaties. MOVISIE heeft de eerste twee ateliers ontwikkeld en uitgetest bij COC...
Afbeelding bij Handreiking homo-emancipatie; Werk
januari 2011
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders kunnen op hun werk te maken krijgen met roddels, flauwe grappen en ongepaste vragen over hun privéleven. Afhankelijk van de organisatie en hun eigen...
Afbeelding bij Handreiking homo-emancipatie - Gezondheid
januari 2011
Hoe gaat het met de gezondheid van homo’s en lesbo’s in Nederland? In 2010 concludeerde het SCP dat homoseksualiteit steeds gewoner is, maar nog altijd niet gewoon. Lesbische vrouwen, homomannen en biseksuelen krijgen vaak...
Afbeelding bij Focus op talent in plaats van beperking
januari 2011
Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. Toch blijkt deze bron van vrijwilligers niet als zodanig op het netvlies van iedere vrijwilligersorganisatie...
 
januari 2011
Hoe is het gesteld met de emancipatie van homoseksuelen op de werkvloer? Kunnen zij openlijk uitkomen voor hun homoseksualiteit? In deze literatuurstudie zet MOVISIE de onderzoeken die de afgelopen decennia verschenen zijn over...
Afbeelding bij Expertisepunt Seksueel Grensoverschrijdend gedrag
januari 2011
Het Expertisepunt Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (ESGOG) is dé plek voor kennis, training, agendering en advies op het gebied van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. U vindt hier specifieke kennis op het brede terrein van...
Afbeelding bij Catalogus MOVISIE-publicaties najaar 2011
januari 2011
Welke publicaties zijn onlangs verschenen en welke kunt u binnenkort verwachten? Lees het in de nieuwste folder MOVISIE-publicaties najaar 2011. In deze folder staan MOVISIE-publicaties die in het najaar van 2011 zijn verschenen of...
 
januari 2011
Coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg- en gehandicaptensector staan minder onder druk, maar ze hebben nog wel veel taken op hun bord. Coördinatoren blijken weinig toe te komen aan het ontwikkelen van beleid of aan...
Afbeelding bij Integraal beleid op vrijwilligerswerk
januari 2011
Vrijwilligers zijn actief binnen vele gemeentelijke beleidsterreinen. Van opvang van kwetsbare groepen, integratie en veiligheid, tot cultuur, natuur en zorg. Vrijwilligerswerk is voor de gemeente dus goud waard in brede zin. Daarom...
Afbeelding bij Integraal beleid maatschappelijke stage
januari 2011
Gemeenten zijn gebaat bij integraal beleid voor maatschappelijke stage. Want jongeren leveren niet alleen een bijdrage binnen de beleidsterreinen Welzijn of Onderwijs. Jongeren kunnen bijvoorbeeld ook bijdragen aan...
 
december 2010
Tweede editie van het Bulletin Moeder- en Vadercentra. Vrijwilligers en bezoekers van moeder- en vadercentra in Nederland kunnen in dit gratis bulletin meer lezen over de activiteiten van andere centra. Maar ook landelijke en zelfs...
 
december 2010
Het rapport gaat in op de koppeling tussen de ketens OGGZ, Jeugd, Veiligheid en Huiselijk Geweld die in een regio of gemeente actief zijn. Het onderwerp is actueel: veel gemeenten en regio’s signaleren dat er overlap bestaat...
Afbeelding bij Werk maken van regie
december 2010
De vraag naar gemeentelijke regie op de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Gemeenten en lokale partners staan voor de opgave steeds meer mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische...
Afbeelding bij Participatie ontward
december 2010
Participatie is hot: de term wordt veelvuldig gebruikt door politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van burgers. Door de komst van de Wmo is aandacht voor participatie een noodzaak voor gemeenten geworden. Iedereen telt mee en...
Afbeelding bij Het alledaagse mogelijk maken
december 2010
Voor de sectoren wonen, welzijn en zorg ligt er de opgave om samen een eigentijds en integraal zorgaanbod vorm te geven. Op veel plekken in Nederland geven welzijnsorganisaties samen met zorgorganisaties, woningcorporaties en nieuwe...
 
november 2010
Een maatschappelijk steunsysteem ontstaat als ggz-instellingen, welzijnswerk, cliëntenorganisaties, instanties voor woonbegeleiding en vrijwilligersorganisaties samen met familie, vrienden en andere naastbetrokkenen gerichte...
 
november 2010
Om regie te kunnen geven aan de ketensamenwerking en het uitvoerende werk in netwerken worden netwerkregisseurs aangesteld. In de praktijk worden verschillende namen en inhoud gegeven aan deze functionaris. Met deze...