Aanmelden Congres Regenboogstad

voor gemeentelijke beleidsadviseurs en wethouders

Voor beleidsadviseurs bij gemeenten en voor wethouders is het ochtendprogramma samengesteld, met een plenair gedeelte en een gedeelte met kleinschaligere deelsessies.

Tijdens het plenaire deel zal een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW) kort wat presenteren over overheidsbeleid ten aanzien van het verminderen van onnodige sekseregistratie. Vervolgens neemt Karin Sok (Movisie) de deelnemers mee in Outcome: hoe maak je je beleidsresultaten beter meetbaar, en hoe weet je dus of je de gewenste (maatschappelijke) impact die je met het LHBTI-beleid voor ogen had, ook hebt bereikt?

Voor de deelsessies hebben deelnemers de keuze uit vier subthema’s – deze zijn, inclusief beschrijving, te vinden in dit document. In hetzelfde bestand zijn de omschrijvingen van de zes workshops uit het middagprogramma te vinden, waarvan deelnemers er eentje kiezen.