Aanmeldformulier online bijeenkomst 'Samen in voor mantelzorg'

Inspiratiebijeenkomst voor casemanagers dementie, Wmo-consulenten, sociaal werkers, transferverpleegkundigen, gemeentelijke beleidsambtenaren en hun landelijke beroeps-, branche- en belangenverenigingen.