Webinar Passend beschikken door langere indicatieduur of door indicaties zonder einddatum

Welke pluspunten levert dit op en hoe kunnen gemeenten dit goed inregelen?

Voor inwoners die vanwege ziekte of beperking langdurig of blijvend aangewezen zijn op maatschappelijke ondersteuning, vormt de jaarlijkse herindicatie een belasting, net als voor de betrokken professionals. Een langere indicatieduur of een indicatie zonder einddatum is op basis van de Wmo2015 gewoon mogelijk. Hoewel er een groeiende behoefte is aan een langere beschikkingsduur bij inwoners/cliënten, is dit nog geen dagelijkse praktijk in veel gemeenten.

De door de Tweede kamer aangenomen motie staat een langere indicatieduur voor, met momenten waarin geëvalueerd wordt of de geleverde ondersteuning nog passend is. 

Diverse gemeenten zijn hier al mee aan de slag gegaan, zo ook in Maastricht, Rotterdam, Stichtse Vecht, Utrecht, Vaals en Veenendaal. Zij hebben een set van afspraken gemaakt en een werkwijze ontwikkeld. In dit webinar belichten we verschillende aspecten daarvan en geven we voorbeelden van hoe gemeenten hun proces van passend beschikken hebben ingeregeld, zoals: welke doelgroep(en), welk type ondersteuning of zorg, wat opgenomen kan worden in de verordening, welke nadere beleidsregels, hoe ziet evaluatie met de inwoner er uit, wat is over en weer vastgelegd e.d. 

Programma

  • Welkom en toelichting programma door dagvoorzitter Hilde van Xanten (Movisie) 
  • Wat verstaan we onder ‘passende beschikkingsduur voor doelgroepen’ en welke ruimte biedt de Wmo daartoe? 
  • Wat zijn ervaringen en wensen van inwoners? Naomi Vervaart deelt haar ervaringen als inwoner met het gebruik van meerdere pgb’s en wat het voor haar betekent dat een langere indicatie is afgegeven. 
  • Het belang van een langere beschikkingsduur of indiceren zonder einddatum, door een vertegenwoordiger vanuit VWS.  
  • Welke mogelijkheden en handvatten zijn er en welke stappen kun je doorlopen als je de beschikkingsduur wilt verlengen of voor onbepaalde tijd wilt laten zijn? Elly Kramer van de gemeente Stichtse Vecht en Erica van Middelkoop van de gemeente Veenendaal geven een kijkje in de keuken.  
  • Inventarisatie bij deelnemers van dit webinar over wat nodig is om dit in de eigen gemeente op te pakken.  
  • Elise Luijcx (VNG) over de te starten ambtelijke werkgroep 'Toegang' voor gemeenten, door het Platform Sociaal Domein van VNG.

Video: Noortje van Lith over haar tweejaarlijkse PGB keuring

Praktische informatie

Datum: dinsdag 10 oktober 2023
Tijd: 15:00 tot 16:30 uur 
Locatie: online
Kosten: gratis

Voor wie

Diegenen die werken in de gemeentelijke toegang tot het sociaal domein of gaan over de inrichting daarvan, denk aan beleidsambtenaren/bestuurders/managers, teamleiders sociaal (wijk)teams en ook adviesraden sociaal domein. 

Aanmelden kan met het formulier hieronder. Als je je inschrijft rekenen we op je komst, ben je verhinderd laat het ons weten! 

Dit webinar wordt georganiseerd door Movisie in samenwerking met VNG, VWS en genoemde sprekers. 

Webinar Passend beschikken