2e Congres Kind & Trauma

28 mei 2015

Wanneer kinderen getuige zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling en verwaarlozing, pesten, seksueel geweld, (straat)criminaliteit of dood en verlies, dan hebben deze gebeurtenissen een grote impact op de kwaliteit van hun leven.
Voor het 2e Congres Kind & Trauma is een aantal experts bijeen gebracht die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Lees meer informatie op de website

Datum

28 mei 2015

Locatie

Spant!, Bussum