2e Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid

24 april 2018

Niet alleen in de GGZ, maar ook in het sociaal domein wordt ervaringsdeskundigheid steeds vaker ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis. Als onderdeel in het herstelproces van mensen die kampen met lastige levenskwesties. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ook steeds vaker betrokken bij beleidskwesties. Ervaringsdeskundigheid is dan ook een belangrijke kennisbron.

De inzet van ervaringsdeskundigheid draagt bij aan de veranderende machtsverhoudingen binnen het sociaal domein en helpt om de leefwereld van mensen centraal te stellen in beleid én uitvoering. Deze dag gaan we op zoek naar wat er nodig is om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Hoe zorg je dat ervaringskennis een volwaardige plek krijgt in het beleid en de praktijk van het sociaal domein? En wat hebben praktijkwerkers, beleidsmakers en ambtenaren, ervaringsdeskundigen én cliëntenorganisaties hiervoor nodig?

Wat leer je deze dag?

  • Wat de kracht is van ervaringskennis.
  • Welke randvoorwaarden er nodig zijn voor een effectieve inzet in het sociaal domein.
  • Hoe je ervaringsdeskundigen effectief laat samenwerken met professionals.
  • Wat ervaringskennis kan betekenen voor beleid én collectieve belangenbehartiging.
  • Hoe je ervaringskennis en wetenschappelijke kennis volwaardig aan elkaar verbindt

Programma

09.00 uur         Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur         Opening door de dagvoorzitter: Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.35 uur         Interview met Annette Stekelenburg
09.50 uur         Van GGZ naar het sociaal domein.

Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, wetenschapper bij het Trimbos-instituut bij het programma Re-integratie, werkte als bijzonder lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) bij de Hanzehogeschool Groningen.

10.30 uur         Pauze
11.00 uur         Pitch van een ervaringsdeskundige
11.10 uur         Ervaringskennis bij aanpak armoede en schulden 

Saskia Keuzekamp, bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit.

11.45 uur         Pitch van een ervaringsdeskundige
11.55 uur         Ondertussen bij de zuiderburen.

Jessica De Maeyer, coördinator Expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL) en docent vakgroep orthopedagogiek; Didier Reynaert, docent aan E-QUAL en vakgroep sociaal werk; Tijs Van Steenberghe, wetenschappelijk medewerker E-QUAL en vakgroep sociaal werk, allen Hogeschool Gent.

12.30 uur         Lunch
13.30 uur         Workshopronde 1
14.30 uur         Workshopronde 2
15.15 uur         Pauze
15.45 uur         Hoe konden we dat vergeten?
16.30 uur         Afsluiting en netwerkborrel

Workshop Ervaringskennis inbrengen in beleid

Gemeenten gaan steeds vaker directer in gesprek met inwoners en cliënten. Op zoek naar ervaringen hoe beleid in het dagelijkse leven van mensen uitpakt. Het ontsluiten van deze ervaringskennis is een uitdaging op zich. Ervaringsdeskundigheid is een vorm om dit te doen. Het helpt je als gemeente om op beleidsniveau sociale problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren. Maar hoe verzamel je ervaringen en ideeën van mensen? Hoe vertaal je individuele ervaringen naar een collectief verhaal? Hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt? Movisie heeft samen met een aantal ervaringsdeskundigen, cliëntenorganisaties en gemeenten het lemniscaat Ervaringskennis in beleid ontwikkeld. Een handig hulpmiddel dat inzicht geeft in verschillende fases om ervaringskennis effectief te benutten in beleid. In deze workshop maak je kennis met dit hulpmiddel en ga je praktisch aan de slag om het zelf uit te proberen in je eigen praktijk. Movisies Anne Lucassen en Karin Sok van verzorgen deze workshop.

Praktisch

Datum:  24 april 2018

Locatie: ReeHorst, Ede

Tarieven: € 279 (Regulier), € 179 (Ervaringsdeskundige) € 399 (Duo tarief)

Aanmelden en programma: Deze dag wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn. Movisie is kennispartner.

Kennisdossier