2e LANDELIJKE STUDIEDAG 'ZORGEN MET VRIJWILLIGERS'

11 november 2017

Tijdens deze tweede landelijke studiedag wordt ingegaan op het vormgeven van de informele zorg aan de hand van een visie op de civil society en de actuele ontwikkelingen op dit gebied. Er wordt aandacht besteed aan de vraagstukken over het binden, belonen en behouden van vrijwilligers maar ook hoe vrijwilligers en professionals zich tot elkaar verhouden.

Inge van Steekelenburg, organisatieadviseur Movisie, verzorgt een presentatie 'Actualiteit en ontwikkelingen' met de volgende onderwerpen:
- Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning: stand van zaken en hoe verder?
- Actuele informatie uit de projecten Zorg Beter met Vrijwilligers
- Samenwerking met mantelzorgers

Els Hofman, senior adviseur Sociale Zorg, verzorgt een workshop 'Mensen met een beperking inzetten als vrijwilliger'.
Vrijwilligerswerk geeft mensen met een beperking kansen om hun talenten te benutten, ze vergroten hun vaardigheden, komen in contact met anderen en krijgen meer participatiemogelijkheden. Dit laatste is ook vanuit het perspectief van de gemeente belangrijk.
- Hoe zorgen we ervoor dat participatie en inclusie samenkomen in het duurzaam vergroten van vrijwillig aanbod?
- Voorbeelden van projecten: resultaten en ervaringen.

Meer informatie en aanmelden via het Leids Congres Bureau.

Kennisdossier