4e Nationaal Symposium 'Problematische Verzamelaars, van probleem naar uitdaging'

4 november 2014

Problematische verzamelaars kennen geen grenzen in het verzamelen. De omgeving ondervindt daarvan de gevolgen. Kinderen lijden er onder, familie en vrienden maken zich zorgen, buren ervaren overlast en de huiseigenaar ziet zijn pand verkommeren. Professionals die worden ingeschakeld, zoals thuisbegeleiders, GGD en GGz, worden geconfronteerd met het gegeven dat problematische verzamelaars het afwijkende van hun manier van verzamelen niet of slechts ten dele inzien.

Problematisch verzamelen is in het buitenland al jarenlang bekend als hoarding disorder. In het classificatiesysteem van de DSM-5 is hoarding disorder als aparte classificatie opgenomen. In Nederland zijn er twee specifieke behandelcentra voor mensen met een hoarding disorder. Verder wordt er onderzoek gedaan, er zijn zelfhulpboeken en websites waarop iedereen de nodige informatie kan vinden.

U wordt tijdens dit symposium op de hoogte gesteld van de meest recente bevindingen.

Meer informatie vindt u op de website van Curecare.nl.

Datum

4 november 2014

Locatie

Aristo, Teleportboulevard 100, 1043 EJ te Amsterdam