Aanpak van eenzaamheid door gemeenten - Deel 1

Monitoren en evalueren

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe zij eenzaamheid op een samenhangende en duurzame manier aan kunnen pakken. Wij nodigen beleidsmedewerkers en coördinatoren, die zich binnen gemeenten richten op het verminderen van eenzaamheid, uit om van elkaar te leren en innovatieve ideeën op te doen tijdens de landelijke leerbijeenkomst ‘Aanpak van eenzaamheid door gemeenten’ op dinsdag 19 maart.

De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks van drie leerbijeenkomsten. Het thema van de eerste bijeenkomt op 19 maart is ‘monitoren en evalueren’. Binnen gemeenten is er vaak een roep om te meten wat de inspanningen opleveren als het om het voorkomen en verminderen van eenzaamheid gaat. Maar hoe pak je dat aan? Welke vragen moet je je eerst stellen voordat je kunt monitoren en evalueren?

Praktische informatie

Wanneer? dinsdag 19 maart 2019, 10.00 - 13.00 uur (met inloop vanaf 9.45 uur en inclusief lunch).
Waar? Social Impact Factory in Utrecht, adres Vredenburg 40. Vanaf Utrecht Centraal is het ongeveer vijf minuten lopen naar Social Impact Factory.

Programma

  • Welkom
  • Het nut van monitoren en evalueren. Wat wil je weten? Waar doe je het voor? Welke vormen zijn er? En wat doe je met de resultaten? (door Hanneke Mateman, expert Effectiviteit Movisie)
  • Uitwisselen van ervaringen en kennis in subgroepen.
  • Plenaire terugkoppeling afsluiting.
  • Lunch & gelegenheid tot netwerken.

Aanmelden

Kom je ook naar deze leerbijeenkomst? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelnemen is gratis.

Let op, kun je er toch niet bij zijn?  Meld je dan een week van tevoren af door een e-mail te sturen naar trainingsbureau@movisie.nl. Doe je dit niet, dan brengen we €50,- administratiekosten in rekening. De volgende bijeenkomsten in de reeks Aanpak van eenzaamheid door gemeenten zijn op 18 juni en 30 oktober van 10.00 - 13.00 uur in Utrecht.

Meld je direct aan voor 18 juni

Meld je direct aan voor 30 oktober

Over de praktijkverbetertrajecten van huis naar thuis

Movisie werkt aan een praktijkverbetering en kennisverspreiding. De focus ligt op het streven om kwetsbare burgers zo lang mogelijk en met goede kwaliteit van leven zo zelfstandig mogelijk te laten leven. We werken daarbij met het ‘Kwaliteitskompas’. We hebben specifiek aandacht voor ‘doen’ wat werkt en het samen toewerken naar een PDCA-cyclus; uitproberen en volgen of dat echt werkt voor de eindgebruiker. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het vormgeven aan preventie.

Aanmelding leerbijeenkomst Eenzaamheid 19 maart 2019