Actualiteitencollege Het nieuwe sociaal werk: collectief en politiserend

De decentralisaties beloofden vijf jaar geleden gouden bergen: generalistische professionals die sociale problemen integraal zouden aanpakken. Burgers zouden zich met elkaar verbonden voelen en veel beter elkaar kunnen helpen. Sociaal werkers zouden buurten versterken door mensen met elkaar te verbinden, ‘collectiviserend’ te werken aan samenlevingsopbouw.

Maar ondanks de bloei van sociale wijkteams is collectief sociaal werk op veel plekken in de verdringing gekomen, constateert Lilian Linders recent op socialevraagstukken.nl. De individuele aanpak regeert. Wat ging er mis?

In dit actualiteitencollege, georganiseerd door het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, onderzoeken we de kracht van collectief sociaal werk. Hoe kunnen we politici ervan overtuigen daarin te investeren, en dan niet eventjes, maar duurzaam? Hoe breng je de opbrengsten van collectiviserend werk stevig over het voetlicht?

Allereerst zet Dick Jansen, tot voor kort directeur van de Haarlemse welzijnsorganisatie DOCK, zijn ervaringen met het welzijnswerk in Haarlem uiteen. Die zijn niet mals. Regelmatig werd hij geconfronteerd met het gebrek aan politieke erkenning van collectief werken. Dat zou een beeld oproepen van ‘oubollligheid en niet van deze tijd’.

In een paneldebat met de zaal verkennen we vervolgens hoe hiermee te dealen. Hoe ziet waardevol collectief sociaal werk er nu in de praktijk uit. Hoe kan de politiek dat waarderen? We doen dat behalve met Dick Jansen met onder andere: Ingrid Swakman (opbouwwerker / lid Sociaal Wijkteam in Haarlem), Lilian Linders (lector Empowerment en Professionalisering van Inholland), Marc Räkers (politiserend sociaal werker), Richard de Brabander (docent en kartrekker uitstroomprofiel Welzijn & Samenleving Inholland) en Erwin van Hardeveld (directeur IJmond Werkt!).

Dit actualiteitencollege organiseert het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland in samenwerking met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, naar aanleiding van het themanummer van dit tijdschrift dat zij over dit onderwerp uitgeven. Marcel Ham, hoofdredacteur van dit tijdschrift, is de dagvoorzitter.

Op donderdag 12 december ben je bij Inholland in Haarlem (Bijdorplaan 15) van harte welkom om deel te nemen aan het actualiteitencollege over dit onderwerp.

Tijd: 15.00-17.00 uur, ontvangst vanaf 14.15 uur
Locatie: Hogeschool Inholland Haarlem aan de Bijdorplaan 15, 2015 CE

Meld je aan