Werksessie Maatwerk voor jongvolwassenen

Op dinsdag 17 september organiseren het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie een afsluitende werksessie over het bieden van maatwerk vanuit de Participatiewet aan jongeren tussen 16 en 27 jaar die op zoek zijn naar werk, opleiding of een andere dagbesteding. In de afsluitende werksessie gaan we aan de slag gaan met mogelijke oplossingen en aanpakken, vooral rondom de vier weken zoektermijn, de scholingsplicht, kostendelersnorm en toeslagen.

Tijdens de sessies ontrafelden we aan de hand van ervaringen van jongeren zelf en casussen uit de praktijk wat nodig is om ondersteuning op maat te bieden en wat je kunt doen om dit te realiseren.

De eerste sessie op 12 februari had als thema ‘vier weken zoektermijn en de scholingsplicht’. De tweede sessie op 14 maart ging over ‘kostendelersnorm en toeslagen’. Tijdens de derde sessie op 9 april stond het praktijkleren centraal.

Voor wie?

De werksessie is bedoeld voor jongeren, beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals, die ervaring hebben met maatwerk voor kwetsbare jongeren. Ook als je aan de voorgaande sessies niet hebt deel genomen ben je van harte welkom.

Programma

 • 13:15 Inloop met koffie en thee
 • 13.30 Welkom en introductie
 • 13:40 Terugblik op de uitkomsten van de werksessies
 • 14:00 Presentatie van mogelijke oplossingen en aanpakken, met onder andere:
  • Maatwerk zonder willekeur: aan de slag met de Omgekeerde toets van Stimulansz
  • Integrale aanpak vanuit de jongere centraal aan de hand van de aanpak 16-27
  • Voorbeelden uit diverse gemeenten.
 • 15:15 Korte pauze met koffie en thee
 • 15:30 Zelf aan de slag, hoe pas je het toe?
 • 16:30 Terugkoppeling en vervolg
 • 17:00 Afsluiting (+ aansluitende borrel)

Datum: dinsdag 17 september 2019
Tijd: 13:30-17:00 (inloop vanaf 13:15)
Locatie: HNK Utrecht Centraal Station, Arthur van Schendelstraat 650-748, Utrecht

Achtergrond

Dagactiviteiten, scholing, werk en inkomsten zijn belangrijke pijlers voor stabiliteit in het leven van een jongere. Maar niet voor elke jongere is de stap naar werk, scholing of passende dag invulling eenvoudig. Wettelijke kaders en lokaal beleid bieden mogelijkheden, maar kunnen ook knellen. Uit de analyse van knelpunten 'Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren, verzameling knelpunten 2017' komen o.a. de volgende knelpunten naar voren:

 • De kostendelersnorm betekent een obstakel voor het vinden van onderdak binnen het eigen netwerk.
 • Jongeren moeten te lang wachten voordat zij een uitkering ontvangen. Zonder inkomen bouwen de jongeren dan al vaak enorme schulden op.
 • De zoektermijn kan leiden tot een onderbreking/knip in de begeleiding, waardoor jongeren in een cruciale fase geen steun krijgen bij het weer teruggaan naar school of het vinden van een passende werkplek.
 • De scholingsplicht in de praktijk te strikt wordt gehanteerd waardoor jongeren geen uitkering krijgen. Terugkeer naar school is voor deze jongeren vaak niet de beste optie.
 • Professionals passen regels te strikt toe en vertonen risicomijdend gedrag.
 • In gemeenten/regio’s komt de samenwerking tussen de diverse betrokkenen nog onvoldoende van de grond.
 • Inkomsten uit toeslagen of specifieke uitkeringen komen op een ander moment binnen dan het moment dat de bedoelde kosten ermee betaald moeten worden (onderwijs, huurtoeslag, belastingaangifte, zorgtoeslag).

Aanmelden

Aanmelden kan gratis via onderstaand formulier.

Aanmelden werksessie Maatwerk voor jongvolwassenen