Agenda van het Sociaal Werk 2023: het belang van vitale relaties

Met onder andere Marie Kamphuis Lezing door prof. dr. Abram de Swaan

Spanningen tussen bevolkingsgroepen, kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan of moeizame ervaringen met ambtenaren: relaties tussen mensen zijn vaak problematisch. Vitale relaties zijn de 'core business' van sociaal werkers. Via relaties werken zij aan het welzijn van individuen, groepen en gemeenschappen. Het belang van vitale relaties is het thema van de Agenda van het Sociaal Werk 2023 op 5 oktober 2023. Meld je nu aan!

Wat hebben gelijke kansen of het gebrek daaraan voor invloed op relaties tussen mensen? Wat doet een scheve verdeling van welvaart? En wat voor effect hebben goede sociale voorzieningen? Een samenleving die veel op orde heeft, is niet gevrijwaard van problematische relaties. Ook welgestelde mensen zijn depressief, worstelen met een burn-out of zijn verslaafd en zijn soms niet tot goede relaties in staat. Hoe komt dat en wat is er nodig voor goed sociaal functioneren en welzijn?

Succesvolle aanpakken

Op de Agenda van het Sociaal Werk gaan we uitgebreid in op goede en succesvolle aanpakken van sociaal werkers. Welke voorbeelden dragen bij aan goede menselijke relaties? Zo kreeg bijvoorbeeld sociaal werker Pauline Calmez het voor elkaar om in Rotterdam 2000 eenzame jongeren in contact te brengen met 2000 ouderen. Wat voor succesvolle voorbeelden zijn er nog meer en kunnen we van leren?

Marie Kamphuis Lezing door Abram de Swaan

Mensen hebben geheimen voor elkaar… en voor hun hulpverleners. Maar ook voor zichzelf. Dan duikt de term ‘verdringing’ op, erfstuk uit de psychoanalyse: niet weten wat je toch wel weet. In de sociale wetenschap en het sociaal werk kan het ook gaan over ‘collectieve verdringing’, op groepsniveau en zelfs op de schaal van een samenleving. In de hulpverlening is van wezensbelang wat een cliënt denkt, voelt en fantaseert over de hulpverlener, zonder dat te beseffen: dat is de overdracht. En als tegenhanger, wat een hulpverlener zonder dat te beseffen denkt, voelt en fantaseert over de cliënt: dat is de tegenoverdracht. Overdracht en tegenoverdracht spelen ook een wezenlijke rol in de relaties tussen sociaalwetenschappelijke onderzoekers en onderzochten.

In deze Marie Kamphuis Lezing, op het snijvlak van psychologie en sociologie, van sociale wetenschap en sociaal werk, zal prof. dr. Abram de Swaan het hebben over de problematische maar toch onmisbare begrippen (tegen)overdracht en verdringing. Want daar valt heel goed mee te werken.

Wie is Abram de Swaan?

Abram de Swaan (1942) is één van Nederlands bekendste sociologen en is sinds 2007 emeritus hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef tal van boeken, columns en essays. Eén van zijn bekendste boeken is Zorg en de staat over het ontstaan van verzorgingsstaten.

Abram de Swaan was behalve decennialang één van Nederlands meest vooraanstaande sociologen ook een tijd lang psychoanalyticus. Voor de jongere generatie sociaal werkers: mocht je Abram de Swaan niet kennen, deze lezing is een uitgelezen kans om kennis te maken met deze bijzondere en originele denker.

Foto van Abram de Swaan

Aanmelden voor De Agenda van het Sociaal Werk 2023

De Agenda is alleen fysiek bij te wonen. Meld je aan via het formulier hieronder. We maken een opname die na de bijeenkomst gepubliceerd wordt.

Programma

13.30 Informatiemarkt en inloop
14.30 Opening door dagvoorzitter Evert van Rest
14.45 Marie Kamphuis Lezing door prof. dr. Abram de Swaan
15.30 Tafelgesprek over het belang van van vitale relaties
16.15 Sociaal werkers aan het woord: diverse succesvolle, inspirerende voorbeelden uit het sociaal domein (o.a. sociaal professional Emilia Hernández Pedrero)
16.25 - 17.30 Afsluiting en netwerkborrel

Binnenkort maken we meer namen bekend voor het tafelgesprek en de speakers' corner.

De Agenda van het Sociaal Werk wordt gehouden in de Geertekerk (Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht).

Lees hier het interview met sociaal professional Emilia Hernández Pedrero

Lees meer

Interview met Movisie-expert Mariël van Pelt over het belang van vitale relaties (Zorg+Welzijn)

Blog door Jurja Steenmeijer, beleidsadviseur bij BPSW: 'Contact leggen is niet altijd moeilijk, maar de complexiteit wel'

Interview met Yamina Ayadi, Sociaal Werker van het Jaar: Het belang van de positieve werkrelatie

Blog van Movisie-expert Radboud Engbertsen: 'Sociaal werkers missen verbindende verzorgingsstaat'

Vitale relaties met jongeren dankzij peer-to-peerbenadering

Socioloog Abram de Swaan: 'Ik ben geïnteresseerd in dat wat niet gezegd wordt, maar er wel is'

De Agenda van het Sociaal Werk wordt georganiseerd door Movisie, de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, Marie Kamphuis Stichting (MKS), Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD), Sociale Vraagstukken en Buurtwijs.

 Foto Abram de Swaan door Erik Smits.

Agenda van het Sociaal Werk 2023: het belang van vitale relaties