Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen | Challenge Armoede 2023

Wil je armoede beter begrijpen en oorzaken en gevolgen van armoede aanpakken? Speciaal voor jou hebben we de ‘Challenge Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen’ ontwikkeld. Met slechts één korte opdracht per dag doe jij kennis op waarmee je armoede beter kunt begrijpen en agenderen. En spijker je je vaardigheden bij waarmee je mensen beter kunt ondersteunen.

In aanloop naar de wereldwijde dag tegen armoede op 17 oktober, organiseren wij in de week van 9 tot en met 13 oktober 2023 de ‘Challenge Armoede 2023 | Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen’. Elke dag staat in het teken van een ander thema met een daarbij passende opdracht. Iedere deelnemer krijgt deze automatisch toegestuurd. Meedoen kost maximaal een kwartier per dag.  

Schrijf je in! En leer meer over:

 • Dag 1: Oorzaken en gevolgen van niet rond kunnen komen
 • Dag 2: Stress en emoties bij armoede
 • Dag 3: Een oordeelvrije basishouding én de online Q&A met ervaringsdeskundigen
 • Dag 4: Wees er vroeg bij
 • Dag 5: Structurele problemen aanpakken: vergroot jouw cirkel van invloed

Aanmelden Challenge Armoede 2023

Opdrachten, tips en handvatten  

Thema dit jaar is: ‘Wat werkt wel?’ met nadruk op de inbreng van ervaringsdeskundigen. De Challenge verrijkt je met kennis over geldzorgen en -problemen, langdurige armoede en wat dit met mensen doet. We gaan in op oorzaken en gevolgen van niet kunnen rondkomen, stress en emoties bij armoede en schulden, het belang van vroegsignalering en de structurele oorzaken van armoede. Interessant voor uitvoerende professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Maar ook voor studenten, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden.   

'Vanaf morgen heb ik meer aandacht voor signalen en stel ik open vragen'

Waarom je de opdrachten zeker moet doen: 

 • Je spijkert op een laagdrempelige en snelle manier jouw kennis en vaardigheden over armoede  bij. 
 • Je krijgt zicht op de oorzaken en gevolgen van armoede, op dat waar je wel én geen invloed op hebt. 
 • Je leert, gebaseerd op de nieuwste inzichten, wat belangrijk is in het ondersteunen van mensen in armoede. 
 • Het is gratis. 

Wil je alvast een kijkje nemen? Bekijk dan dit werkboek van de Challenge Armoede 2022!

Online Q&A met ervaringsdeskundigen

Op woensdagochtend 11 oktober 2023 van 10:30 - 12:00 uur staat een online Q&A met ervaringsdeskundigen op het programma. Meld je aan en stel hen de vragen over waar jij in de praktijk mee worstelt. In het aanmeldformulier voor de Challenge Armoede 2023 kun je aangeven of je er wel of niet bij bent. Tijdens de Q&A gaat Marc Mulder, senior ervaringsdeskundige armoede en schulden bij Movisie, in gesprek met Marjorie Malbons en Marcella van Vloten. Ook zij zijn ervaringsdeskundigen en zetten zich op verschillende manieren in voor de aanpak van armoede. Nieuwsgierig? In dit artikel stellen ze zicht vast aan je voor. 

Ga samen de uitdaging aan

Het is nog leuker om de challenge samen met collega’s aan te gaan! Schrijf je gezamenlijk in en bespreek de opdrachten in jouw team. 

Tip

Wil jij in jouw organisatie of regio ook aandacht besteden aan armoede? Bekijk deze webpagina van de HAN waarop verschillende tips worden gedeeld voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan bewustwording en delen van kennis. Zoals de 50euroweek. 

Week tegen Armoede van Hogeschool Arnhem en Nijmegen 

Wil je deze week nog meer kennis opdoen? Dat kan! De HAN organiseert van 9 tot en met 13 oktober 2023 de Week tegen Armoede. Met onder andere: 

Bekijk de website van de Week tegen Armoede voor meer activiteiten, zoals een theater over lage basisvaardigheden en armoede, een filmavond met nabespreking in de LUX of een interactie lunchsessie.  

Aanmelden Challenge Armoede 2023

Deze Challenge is een initiatief van Movisie in samenwerking met Week tegen Armoede (HAN), Associatie Wijkteams, Sociaal Werk Nederland, Armoedecoalitie Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Beroepsvereniging voor professionals in het sociaal werk (BPSW).

logo's van partners

Veelgestelde vragen

Waarom heet het de ‘Challenge Armoede 2023’? 

We noemen dit een ‘Challenge’ omdat we jou uitdagen om vijf dagen lang mee te doen, elke dag een opdracht te maken en zo je kennis over armoede te vergroten en verrijken. De volledige titel is: ‘Challenge Armoede 2023 | Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen’. Het is dus geen 'Challenge’ waarin je zelf ervaart hoe het is om in armoede te leven één week. Armoede kun je namelijk niet in één week ervaren. Wel proberen we leven in armoede tastbaarder te maken door bijvoorbeeld quotes te delen van ervaringsdeskundigen en door te verwijzen naar ervaringsverhalen.  

Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust, met name door reacties van ervaringsdeskundigen en deelnemers, dat deze woordkeuze soms verwarring en verontwaardiging oproept. Heb je een suggestie voor een nieuwe titel voor een volgende editie? Wij horen het graag! Je kunt je idee mailen naar p.vandersanden@movisie.nl

Wat zijn de kosten voor deelname? 

Deelname is gratis.  

Voor wie is de challenge bedoeld? 

De challenge is bedoeld voor  iedereen die armoede beter wil begrijpen, bijvoorbeeld omdat je via je (vrijwilligers)werk in aanraking komt met mensen die mogelijk geldzorgen en -problemen hebben of beleid moet maken rondom deze thematiek. . De kennis die we delen draagt bij aan meer bewustwording over oorzaken en gevolgen van armoede, wat het met mensen doet en dat het iedereen kan overkomen. Die kennis is relevant voor iedereen. 

Waar is het? En hoe werkt het? 

Het is online, via de mail en de website. Als je je inschrijft ontvang je van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober in de ochtend een mail. Deze mail verwijst je naar een webpagina met de informatie en een bijbehorende opdracht.  

Aanvullend is er op woensdagochtend 11 oktober van 10:30 uur tot 12:00 uur een online webinar in de vorm van een Q&A met ervaringsdeskundigen armoede. Wanneer je je hiervoor inschrijft, ontvang je een week van tevoren de link. Je bent hierbij niet in beeld, maar kan via een chat vragen stellen. Ook vooraf bij je aanmelding kun je een vraag indienen. 

Op welk tijdstip ontvang ik de mails, informatie en opdrachten? 

Om 08:00 uur ’s ochtends ontvang je de mail in je mailbox. De mail verwijst je naar een webpagina met de informatie en de opdracht van die dag. De informatie en opdrachten kun je ook op een later moment doornemen en uitvoeren. Als je die dag geen tijd hebt, kun je de mail op een ander moment openen.  

Wat als ik niet de hele week kan? 

Je ontvangt elke ochtend een mail in je mailbox. Als je die dag geen tijd hebt om ernaar te kijken, kun je dit ook op een later moment doen. De mail verwijst je door naar webpagina’s: deze informatie blijft ook na de week van de Challenge nog een tijd beschikbaar.  

De online Q&A met ervaringsdeskundigen op woensdagochtend 11 oktober van 10:30 uur tot 12:00 uur wordt opgenomen. Als je niet aanwezig kunt zijn, kun je deze opname later terugkijken. 

Welke onderwerpen komen er aan bod tijdens dit evenement?  

Het overkoepelende thema van deze week is armoede. De focus dit jaar is ‘Wat werkt wel?’ met de nadruk op de inbreng van ervaringsdeskundigen. De Challenge Armoede 2023 verrijkt je met kennis over geldzorgen en -problemen, langdurige armoede en wat dit met mensen doet. We gaan in op oorzaken en gevolgen van niet kunnen rondkomen, stress en emoties bij armoede en schulden, het belang van vroegsignalering en de structurele oorzaken van armoede.  

Elke dag staat in het teken van een ander thema. De thema’s per dag zijn: 

 • Dag 1: Oorzaken en gevolgen van niet rond kunnen komen 
 • Dag 2: Stress en emoties bij armoede 
 • Dag 3: Een oordeelvrije basishouding én de online Q&A met ervaringsdeskundigen 
 • Dag 4: Wees er vroeg bij
 • Dag 5: Structurele problemen aanpakken: vergroot jouw cirkel van invloed 

Hoeveel tijd kost het me? 

Het doornemen van de basisinformatie kost ongeveer 15 minuten per dag. Het maken van de opdracht verschilt per dag, maar je kunt rekenen op 15 tot 30 minuten. Als je alle achtergrondinformatie waarnaar wordt verwezen ook wilt lezen, bekijken en/of luisteren, ben je meer tijd kwijt. Datkun je ook op een later tijdstip doen.   

Kan ik samen met collega’s of als organisatie meedoen?  

Ja, het is waardevol om samen mee te doen! Je kunt bijvoorbeeld met collega’s de informatie nog eens nalopen en de opdrachten bespreken. Dit zet het onderwerp armoede op jullie (team)agenda. Iedereen moet zich wel individueel inschrijven zodat elke deelnemer de mails ontvangt. 

Je kunt ook met de hele organisatie (of alle betrokkenen in een gemeente) meedoen. Je kunt dan bijvoorbeeld starten met een gezamenlijke aftrap of het organiseren van een eigen lokale bijeenkomst met een Q&A met ervaringsdeskundigen. 

Ik lees ook over de Week tegen Armoede van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Wat is het verschil? 

Van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober organiseert ook de HAN een week over armoede. Dit heet de ‘Week tegen Armoede’. Deze week organiseren zij verschillende activiteiten voor hun studenten én voor andere geïnteresseerden. Zo vindt op donderdag 12 oktober een Symposium plaats over Wat werkt wél bij de aanpak van armoede. Deelname is gratis en het evenement vindt plaats in Nijmegen, bij de hogeschool. 

De HAN is een van de partners van de Challenge Armoede georganiseerd door Movisie. Door samen op te trekken rondom deze week, bijvoorbeeld in de promotie, hopen wij nog meer mensen te bereiken.  

Naast de HAN, zijn ook Associatie Wijkteams, Sociaal Werk Nederland, Armoedecoalitie Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk) aangesloten als (kennis)partner.