Basistraining Werken met het Vlaggensysteem

Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. In de basistraining Werken met het Vlaggensysteem leer je het Vlaggensysteem toe te passen.

Kinderen en jongeren komen veel in aanraking met seksualiteit. Op internet, via vrienden en op school. Via televisieprogramma’s, reclames en tijdschriften worden zij dagelijks geconfronteerd met geseksualiseerde beelden. Nieuw zijn de mogelijkheden die sociale media met zich mee brengt. De ontwikkelingen gaan zo snel dat ouders, hulpverleners en professionele opvoeders zich afvragen: Wat is seksueel gezond gedrag?

In deze training kijken we met hulp van de methodiek van het Vlaggensysteem hoe je om kunt gaan met seksueel experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren.

Wanneer en waar

10 september 2019 - locatie: BCN Utrecht CS

Meer informatie en aanmelden op Vlaggensysteem.nl

Voor wie

(Professionele) opvoeders, preventiewerkers, docenten, jongerenwerkers, hulpverleners, opsporingsambtenaren en jeugdadvocaten.

Voor het volgen van deze training moet je in het bezit zijn van het boek 'Vlaggensysteem: reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren'. Je kunt dit onder andere aanschaffen via Sensoa of via Maklu.

Beoogde resultaten

  • Na de training ben je in staat om het gedrag van jongeren te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag.
  • Je hebt concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken.
  • Je bent in staat seksueel gedrag van jongeren te concretiseren waardoor je seksueel misbruik of jeugdprostitutie tijdig kunt signaleren.
  • Je krijgt een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de jongeren.

Accreditatie

  • Deelname aan deze training (ID nummer: 315996) levert 12 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen en Aandachtsfunctionarissen. Is 1 ontwikkelactiviteit van 12 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker (tot 7 september 2021).
  • Deelname aan deze training (ID-nummer: SKJ201068) levert 9 registerpunten op voor het opleidingstraject voor geregistreerde jeugdzorgwerkers (tot 7 september 2021).
  • Deelname aan deze training (PE-nr. ID 280337) levert 6 registerpunten op voor het opleidingstraject voor geregistreerde verpleegkundigen (tot 7 september 2019).