Begeleiden van ouder-kind interacties

25 juni 2015

Op deze landelijke studiedag leren deelnemers waardoor moeizame ouder-kind interacties ontstaan, waardoor ze in stand gehouden worden en hoe het op een dusdanige manier doorbroken kan worden dat ouders en kinderen weer positief verder kunnen.

Lees meer informatie op de website

Datum

25 juni 2015: 10.00 - 17.00

Locatie

Aristo - Eindhoven

Kennisdossier