Beleidsdag Sociaal Domein 2018

Met de transformatie van het sociaal domein verandert ook de rol, invulling én uitvoering van beleid. Een betere afstemming met de GGZ en gezondheidszorg lijkt steeds meer noodzaak. Denk hierbij aan vraagstukken rondom mensen met verward gedrag en langer zelfstandig thuis wonen van diverse kwetsbare doelgroepen. Daarnaast zijn er is steeds meer gemeenten tekorten op de WMO en jeugdzorg en wordt er geworsteld met aanbestedingen.

Beleidsdag Sociaal Domein

Op de 3e dinsdag van september wordt het nieuwe regeringsbeleid gepresenteerd en het nieuwe werkjaar geopend van de Eerste en Tweede Kamer. Op de 4e dinsdag van september bespreken diverse topsprekers bij de Beleidsdag Sociaal Domein de actuele maatschappelijke kwesties met je die op de gemeenten en haar burgers afkomen. En zij bieden je concrete daaruit voortvloeiende beleidsuitgangspunten en handvatten om op de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein in te spelen. Met welke uitdagingen moet je het komende jaar rekening houden?

De beleidsdag Sociaal Domein geeft je antwoord op de vragen:

  • Waarom is een integralere samenwerking tussen sociaal domein en gezondheidszorg noodzaak?
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen als het gaat over inkoop en aanbestedingen in het sociaal domein?
  • Met welke (privacy-)wetgeving dien je rekening te houden bij het maken en uitvoeren van beleid?
  • Wat zijn de laatste perspectieven op het verbeteren van de sociale basis in je gemeente?
  • Waar liggen verbeterpunten in beleidsplannen omtrent participatie en inclusie van kwetsbare groepen?

Programma

09.00 uur  Ontvangt en registratie
09.30 uur  Inleiding - Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn
09.45 uur  GGZ in het sociaal domein - Wilma Boevink 
10.45 uur  Pauze
11.15 uur  Aanbesteden: wat doen gemeentes en moet dat echt? - Jan Telgen en Niels Uenk   
12.15 uur  Privacy in het sociaal domein - Jolanda van Boven 
13.15 uur  Lunch
14.00 uur  De sociale basis terug van weggeweest - Lou Repetur
14.30 uur  Wat is de toekomst van de sociale wijkteams? - Henry de Boer   
15.00 uur  Pauze
15.20 uur  Thuis voor iedereen: inclusie van kwetsbare groepen - Halleh Ghorashi 
16.15 uur  Laatste vragen en afronding
16.30 uur  Netwerkborrel

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn. Movisie is kennispartner. In het programma verzorgt Lou Repetur, expert innovatie sociale sector Movisie, een lezing over 'De sociale basis terug van weggeweest'.

Meer informatie over het congres en aanmelden