Van beschermd wonen naar beschermd thuis | Deel 2

Samen werken aan een buurt voor iedereen

In de leerbijeenkomst op 21 mei 2019 denken gemeenteambtenaren, sociale professionals en ervaringsdeskundigen na over wat er nodig is om mensen met een verhoogde (psychische) kwetsbaarheid zich thuis te laten voelen in de buurt. Doe je mee?

De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks van drie leerbijeenkomsten waarin we samen met lokale of regionale partijen tot een invulling komen rondom effectieve voorwaarden die langer thuis wonen mogelijk maken. Het thema van deze bijeenkomst is samenwerken aan een buurt voor iedereen.

Het is fijn als je aansluit bij alle drie de bijeenkomsten. Het is voor iedereen mogelijk om ook bij losse bijeenkomsten aan te sluiten.

Praktische informatie

Wanneer? dinsdag 21 mei van 10.00 tot 13.00 uur (met inloop vanaf 9.45 uur en inclusief lunch).
Waar?  Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht op 10 minuten loopafstand van Utrecht Centraal. Bekijk looproute.

Programma

  • Welkom en inleiding op het onderwerp door Anne-Marie van Bergen (Movisie). We gaan in op de conclusies uit de vorige bijeenkomst.
  • Praktijkvoorbeeld over Buurt voor iedereen: Burobries vertelt over het project Welkom in de buurt.
    Een project dat innovatie stimuleert om de integratie te vergemakkelijken van mensen die vanuit Beschermd Wonen & Opvang (BW&O) weer zelfstandig gaan wonen in de buurt
  • Uitwisselen van kennis in subgroepen.
  • Plenaire terugkoppeling afsluiting.
  • Lunch & gelegenheid tot netwerken.

Aanmelden

Kom je ook naar deze leerbijeenkomst?  Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelnemen is gratis.

Let op, kun je er onverhoopt niet bij zijn?  Meld je dan een week van tevoren af door een e-mail te sturen naar e.even@movisie.nl. Doe je dit niet dan brengen we €50 administratiekosten in rekening.

Ook aanmelden voor de volgende keer

De volgende en tevens laatste bijeenkomst in de reeks Van beschermd wonen naar beschermd thuis is op 1 oktober van 10.00 - 13.00 uur. Meld je direct aan.

Over de praktijkverbetertrajecten

Movisie werkt aan een praktijkverbetering en kennisverspreiding. De focus ligt op het streven om kwetsbare burgers zo lang mogelijk en met goede kwaliteit van leven zo zelfstandig mogelijk te laten leven. We werken daarbij met het ‘Kwaliteitskompas’. We hebben specifiek aandacht voor ‘doen’ wat werkt en het samen toewerken naar een PDCA-cyclus; uitproberen en volgen of dat echt werkt voor de eindgebruiker. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het vormgeven aan preventie.

Aanmelding Buurt voor iedereen 21 mei 2019