Van beschermd wonen naar beschermd thuis | Deel 3

Samen werken aan een buurt voor iedereen

In de leerbijeenkomst op 1 oktober 2019 denken gemeenteambtenaren, sociale professionals en ervaringsdeskundigen na over wat er nodig is om mensen met een verhoogde (psychische) kwetsbaarheid zich thuis te laten voelen in de buurt. Doe je mee?

De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks van drie leerbijeenkomsten waarin we samen met lokale of regionale partijen tot een invulling komen rondom effectieve voorwaarden die langer thuis wonen mogelijk maken. Het thema van deze bijeenkomst is samenwerken aan een buurt voor iedereen.

Het is fijn als je aansluit bij alle drie de bijeenkomsten. Het is voor iedereen mogelijk om ook bij losse bijeenkomsten aan te sluiten.

Lees het verslag van deel 1

Praktische informatie

Wanneer? dinsdag 1 oktober 2019  van 10.00 tot 13.00 uur (met inloop vanaf 9.45 uur en inclusief lunch).
Waar?  Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht

Direct naar aanmelden

Programma

  • Welkom en inleiding op het onderwerp door Anne-Marie van Bergen (Movisie). We gaan in op de conclusies uit de vorige bijeenkomst.
  • Praktijkvoorbeeld over Buurt voor iedereen.
  • Uitwisselen van kennis in subgroepen.
  • Plenaire terugkoppeling afsluiting.
  • Lunch & gelegenheid tot netwerken.

Aanmelden

Kom je ook naar deze leerbijeenkomst?  Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelnemen is gratis.

Let op, kun je er onverhoopt niet bij zijn?  Meld je dan een week van tevoren af door een e-mail te sturen naar trainingsbureau@movisie.nl. Doe je dit niet dan brengen we €50 administratiekosten in rekening.

Over de praktijkverbetertrajecten

Movisie werkt aan een praktijkverbetering en kennisverspreiding. De focus ligt op het streven om kwetsbare burgers zo lang mogelijk en met goede kwaliteit van leven zo zelfstandig mogelijk te laten leven. We werken daarbij met het ‘Kwaliteitskompas’. We hebben specifiek aandacht voor ‘doen’ wat werkt en het samen toewerken naar een PDCA-cyclus; uitproberen en volgen of dat echt werkt voor de eindgebruiker. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het vormgeven aan preventie.

Aanmelding Buurt voor iedereen 1 oktober 2019