Bewustwordingsbijeenkomsten maken een welkome wijk

Afsluitende online bijeenkomst ZonMw-project

Op donderdag 30 juni van 14.00 tot 16.30 uur presenteren we online de bevindingen uit het onderzoeksproject Welkome Wijk! Uiteraard staan de ervaringen uit de praktijk centraal, verteld door de gemeenten die ermee hebben gewerkt. Daarnaast gaan we in op de opbrengsten van het project Welkome Wijk: de werkwijze zelf en wat het resultaat ervan is. Zodat je een idee hebt wat je zelf met deze werkwijze kan realiseren.

Project Welkome Wijk

Het project ‘Welkome Wijk’ werkte met lokale bewustwordingsbijeenkomsten aan het bevorderen van sociale inclusie en het verminderen van stigma rondom psychische kwetsbaarheden. Onderwijl zijn de werkzame factoren onderzocht. Mind (voorheen Samen Sterk zonder Stigma), Trimbos-instituut, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Movisie voerden dit project gezamenlijk uit.

In deze bijeenkomst gaan we onder andere in op de volgende vragen: wat is er nodig om een welkome wijk te realiseren? Hoe kun je het gesprek tussen ervaringsdeskundigen en wijkbewoners stimuleren? Hoe kun je inclusieve aanpakken duurzaam verankeren in het sociaal domein?

De aanpak

Mind organiseert bewustwordingsbijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en bewoners over omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk. Deze bijeenkomsten worden door Mind in samenwerking met ervaringsdeskundigen uitgevoerd. Doel van de bewustwordingsbijeenkomsten is dat deelnemers meer bewust worden van stigma, zowel van hun eigen vooroordelen als de betekenis van hun benadering voor iemand met een psychische kwetsbaarheid.

Onderzoek

Het Trimbos-instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoeken in vier gemeenten (Hoorn, Houten, Arnhem en Nijmegen) de impact en werkzame principes van de bijeenkomsten. In alle vier de pilot gemeenten zijn de bewustwordingsbijeenkomsten en daaropvolgende focusgroepen afgerond. De opgedane kennis en inzichten delen we tijdens deze bijeenkomst met de aanwezigen. Naast de onderzoeksresultaten is een  handreiking en training opgeleverd. Daarmee is de aanpak in elke gemeente in te zetten.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is de moeite waard voor iedereen die zich hard wil maken voor sociale inclusie van mensen met en destigmatisering van psychiatrische aandoeningen. En uiteraard iedereen die betrokken is bij het project Welkome Wijk.

Meld je aan

Programma

  • 13.50 – Digitale inloop
  • 14.00 – Presentatie bewustwordingsbijeenkomsten en ervaringen van pilotlocaties
  • 15.15 – Korte pauze
  • 15.30 – Presentatie onderzoeksresultaten en handreiking
  • 16.15 – Afsluiting met opdrachtgever ZonMw

Tijdens het eerste onderdeel geven we een inkijkje in de bewustwordingsbijeenkomsten en worden praktijk ervaringen uit de regio Nijmegen, Hoorn en Koggenland en de gemeenten Arnhem en Houten gedeeld.
In het tweede deel delen we de bevindingen van het onderzoek en beschrijven we de beschikbare handreiking. Materiaal waarmee andere gemeenten zo’n zelfde traject kunnen starten.

Meer weten? Contact:

Voor meer informatie over deze kennisdeelsessie kunt u contact opnemen met: Margit van der Meulen, m.vandermeulen@movisie.nl of Petra van der Horst, petra.vanderhorst@wijzijnmind.nl.

Aanmelden bewustwordingsbijeenkomsten maken een welkome wijk