Bijeenkomst: Lerende praktijken voor GALA

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Ben jij als beleidsmedewerker bij een gemeente bezig met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het versterken van de sociale basis? Heb je een specifiek vraagstuk waar je mee worstelt of waar je je op wilt richten? Geef je dan op voor een lerende praktijk waarin we samen leren en verder komen.

Een lerende praktijk is voor jou interessant als je bijvoorbeeld aan de slag wilt met vraagstukken als:

-    …hoe kun je het beste samenwerken met inwoners?
-    …hoe moet je inzetten op een realistische financiering?
-    …hoe kun je het beste aan de slag op thema’s als bestaanszekerheid, ondersteuning van mantelzorg of vrijwillige inzet?

Meld je hier aan

Wat doen we in deze lerende praktijk?

In een lerende praktijk gaan we samen aan de slag met jouw vraagstuk. Wij brengen kennis en methodieken om mee te werken mee. Jij brengt je vraagstuk mee en zet je in om een verandering teweeg te brengen. Wij verbinden jou met andere gemeenten zodat we met en van elkaar kunnen leren.

Vanuit Movisie ondersteunen we gemeenten bij het versterken van de sociale basis in het kader van het GALA. Dat doen we door kennis te delen. Afgelopen jaar hebben we veel kennis gedeeld door middel van artikelen, filmpjes, webinars en workshops. Deze kennis hebben we gebundeld in dit GALA dossier. Nu is er ruimte om de diepte in te gaan en verder te leren voor én met gemeenten, op basis van jouw eigen vraagstukken.

Voor wie?

Je kunt je opgeven als je werkt als beleidsmedewerker bij een (gemandateerde) gemeente en je in je werk bezig bent met het versterken van de sociale basis. Je kunt je alleen opgeven, maar het heeft de voorkeur om gezamenlijk, bijvoorbeeld met lokale samenwerkingspartners of GGD, in te schrijven. Het GALA en het werken in de sociale basis gaat namelijk over integraal samenwerken.

Wanneer?

De start van de lerende praktijken zal begin oktober 2024 zijn. De looptijd is een jaar: in oktober 2025 sluiten we de praktijk af.

Wat vragen we?

  • Je brengt een vraagstuk in waar je stappen op wilt zetten met betrekking tot het versterken van de sociale basis (zoals bedoeld in het GALA of IZA)
  • Je bent in jouw werk bezig met het versterken van de sociale basis. Je hebt hierin een netwerk dat je kunt inzetten en doorzettingskracht
  • Je maakt tijd vrij voor deelname aan onder andere webinars, intervisies en werkbezoeken bij andere gemeenten
  • Je staat ervoor open om jouw leerproces te delen met andere gemeenten

Wat krijg je van ons?

  • Kennis en methodieken die wij op de juiste momenten inbrengen in het proces 
  • We kijken actief mee met het proces en helpen jou reflecteren op de vraagstukken die er leven
  • We brengen je in contact met andere gemeenten met soortgelijke vraagstukken. Via landelijke bijeenkomsten delen we praktijkvoorbeelden en leren we met elkaar over werkzame elementen

De tijdsinvestering verschilt door het jaar heen. We vragen gemiddeld vier tot maximaal acht uur per maand. In deze tijd ben je bezig met landelijke leerbijeenkomsten (4x), begeleidende momenten over jouw vraagstuk (5x), maar ook met het zelfstandig stappen zetten in jouw werk. Werkbezoeken bij andere gemeenten die een vergelijkbaar vraagstuk hebben, kunnen onderdeel zijn van de lerende praktijk.

Meld je aan

Enthousiast geworden? Er is ruimte voor vijf lerende praktijken! Geef je op via het contactformulier hieronder. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Aanmelden kan tot en met vrijdag 6 september 2024.

Voor vragen kun je contact opnemen met Tara Knegt via t.knegt@movisie.nl.

Sociale basis

De sociale basis is datgene wat er altijd al is. Het gaat om iemands sociale netwerk, om organisaties in de directe leefomgeving en de gemeenschap waarin mensen leven. Mantelzorgers zijn een belangrijke schakel in de sociale basis, omdat zij verschillende rollen vervullen. Zij zijn iemands naaste in het sociaal netwerk, maar vormen vaak ook een link met de zorg- of welzijnsorganisaties. Het doel van het GALA is om een beweging naar ‘de voorkant’ te maken waarin meer aandacht is voor preventief werken, onder anderen door een stevige sociale basis neer te zetten. Deze beweging kan voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Overbelaste mantelzorgers hebben zelf ook zorg en ondersteuning nodig op één of meerdere vlakken. Om op een manier die bij hen past te kunnen blijven zorgen voor hun naaste(n).

Lees en bekijk: Wat is de sociale basis precies?

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een akkoord dat is opgesteld tussen de rijksoverheden, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars. Het doel van het akkoord is het bereiken van een gezonde generatie in 2040. In het GALA worden verschillende thema’s en akkoorden aan elkaar verbonden. Met als doel een integrale visie en aanpak op die thema’s die bijdragen op het gebied van preventie, gezondheid en een stevige sociale basis.

Lees meer over het GALA

Bijeenkomst: Lerende praktijken voor GALA