Bijeenkomst netwerk geweld achter de voordeur

6 november 2017

Ben jij actief vanuit je eigen ervaring met een vorm van geweld? Wil je graag je invloed vergroten, maar hier niet alleen in staan? Bundel krachten bij het netwerk geweld achter de voordeur! Het netwerk geweld achter de voordeur komt twee keer per jaar bij elkaar. Op 6 november gaan we aan de slag met twee werkvormen om ervaringskennis in te brengen in beleid en praktijk.

Inhoud

In de werkvormen co-creatieve wereld cafe en de tafel van zes gaan professionals uit de praktijk, gemeenteambtenaren en ervaringsdeskundigen samen in gesprek over wat zij belangrijk vinden in de aanpak van geweld achter de voordeur. De bedoeling is om deze werkvormen zelf toe te passen, bijvoorbeeld in de eigen gemeente.

Datum en locatie:

Datum: Maandag, 6 november 2017 van 10.00 uur tot 12.30 uur met aansluitende lunch.

Locatie: Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht in de Trainingszaal

Programma

10.00 uur: Kennismaking en uitwisseling

10.30 uur: Uitvoering Tafel van Zes

11.00 uur: Toepassing co creatieve wereldcafe

12.00 uur: Mogelijkheden voor de eigen praktijk

12.30 uur: Afsluiting en lunch

Deelname is gratis

Voor wie

Personen die ervaring hebben met een geweldsvorm achter de voordeur.

Aanmelden

Aanmelden kan via een e-mail aan Christine Bennink.

Achtergrond bijeenkomst geweld achter de voordeur

In 2015 startte het netwerk voor personen die ervaring hebben met een geweldsvorm achter de voordeur zoals huiselijk, seksueel geweld of kindermishandeling. Overal in Nederland  zijn deze personen actief in verschillende rollen. Ze geven bijvoorbeeld voorlichting over kindermishandeling in het onderwijs, begeleiden herstelgroepen of behartigen belangen. Twee keer per jaar komen we samen in wisselende samenstelling. Tevens is er een Linkedin-groep gestart.

Het netwerk richt zich op twee pijlers:
1. Netwerkontwikkeling: verstevigen van de positie van ervaringswerkers door elkaar live en online te ontmoeten en krachten te bundelen;
2. Kennisontwikkeling: gericht op het ontwikkelen, ondersteunen en versterken van ervaringskennis bij geweld achter de voordeur. Dat gaat zowel over inzet van ervaringskennis in de praktijk als in beleid en aanpak van geweld.