Bijeenkomst: Niets zo praktisch als een goede theorie

14 november 2017

Presentatie en uitwisseling Theoretische onderbouwing interventies, thema’s maatschappelijke activering en eenzaamheid

De theoretische onderbouwing van interventies is een pittige klus. Dat blijkt uit de moeite die interventie-ontwikkelaars hebben om theorieën te kennen, te selecteren, te betrekken op hun interventie. Vandaar dat we zijn gaan kijken hoe dat er uit ziet. Vasco Lub analyseerde in opdracht van Movisie de toepassing van theorieën bij de onderbouwing van interventies gericht op maatschappelijke activering. Jurriaan Omlo deed dit voor eenzaamheid.

Het thema maatschappelijke activering sluit aan bij beleidsmaatregelen die aansturen op de participatiesamenleving, eenzaamheid staat hoog op de lijst van aan te pakken sociale problemen. De Gezondheidsraad onderstreept in haar rapport Sociaal werk op solide basis (2014) de behoefte aan een ‘betere theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk’.

Doel van deze bijeenkomst is te komen tot uitwisseling over theorie en theoriegebruik in de praktijk van het sociaal werk. Wat gebeurt er nu al? En wie heeft welke rol om theorie meer te laten aansluiten op het dagelijks werk en het dagelijks werk op theorie? Welke body of knowledge is er, waar hebben interventie-ontwikkelaars behoefte aan, hoe ziet het onderwijs er uit, wat is er aan lopend onderzoek? Hoe kunnen partijen elkaar en de onderbouwingen versterken en gebruiken?

Programma

De auteurs presenteren beide rapporten op deze bijeenkomst. Co-referent Gerjo Kok levert een reflectie hierop. Gerjo is hoogleraar Toegepaste psychologie aan de Universiteit van Maastricht en expert intervention mapping, uitgewerkt in Planning health promotion programs.

We bespreken vervolgens met de deelnemers:

  • gebruik van theoretische onderbouwing in opleidingen, de eigen praktijk van interventie eigenaren en uitvoerders, onderzoek naar interventies.
  • wat er nodig is om de theoretische onderbouwing van interventies (verder) te versterken.

Dagvoorzitter is Mariël van Pelt, docent master Social Work Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, adviseur Movisie.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 14 november 2017
Tijdstip: 9.30 - 12.00 + lunch
Locatie: Movisie, Utrecht
Kosten: € 35,- (inclusief de publicatie Vaste grond: Theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering en de nog te verschijnen publicatie van Jurriaan Omlo)

Meer informatie

U kunt hier de publicatie 'Vaste grond: Theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering' downloaden. U krijgt deze ook tijdens de bijeenkomst.

Downloads
uitnodiging-niets-zo-praktisch-als-een-goede-theorie