Bijeenkomst 'Onbeperkt meedoen!' - vrijwilligerswerk door mensen met een beperking

7 november 2016

Kom naar de inspiratiebijeenkomst: vrijwilligerswerk door mensen met een beperking.

Tijdens deze informatieve, actieve en inspirerende bijeenkomst voor en met vrijwilligersorganisaties zullen we kennis en ervaring uitwisselen over de inzet van vrijwilligers met een beperking.

Mensen met een beperking die vrijwilligerswerk doen. Daar staat toch iedereen achter. Toch valt er nog een brug te slaan tussen vrijwilligersorganisaties en mensen met een beperking. Hoe kunnen beide partijen elkaar beter vinden? Uit onderzoek blijkt dat 9% van de mensen met een beperking vrijwilligerswerk wil doen maar drempels ervaart. Gelukkig zijn er veel goede voorbeelden die de voordelen voor beide partijen zichtbaar maken. Vrijwilligerswerk versterkt het sociale netwerk en de zelfredzaamheid. Dit is vaak ook één van de doelstellingen van veel zorg-, welzijns- en hulpverleningsorganisaties. Daarnaast betekent het een nieuwe aanwas van vrijwilligers en een grotere diversiteit.

De laatste jaren zijn meerdere methodes bedacht om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst maken we met een aantal daarvan kennis en kunnen we van elkaar horen welke andere methoden nog meer gebruikt worden.

Laat je bijpraten door inspirerende sprekers:

 • Tineke Meulenkamp, onderzoeker bij NIVEL: ‘Vrijwilligers met een beperking in beeld’
 • Gertie Copal van Wereldtuin Verdeliet in het Land van Cuijk: ‘Meedoen in een tuin van en voor iedereen’
 • Jan Troost, van MEE Nederland: ‘Onbegrensd vrijwilligerswerk: wat doen we allemaal?’
 • Rotterdam Sport Support over het Sportplus predicaat: ‘Sporten met maatschappelijke meerwaarde’
 • Els Hofman: ‘Talenten samen benutten’, een samenwerkingsproject van Movisie, Heliomare en Mee Ijsseloevers.
 • DELA Goede doelenfonds: ‘Met elkaar, voor elkaar’

Ga in gesprek met elkaar aan de volgende inspiratietafels:

In dit tweede deel gaan we met elkaar in gesprek aan zgn. inspiratietafels over de volgende thema’s:

 1. Structurele inbedding voor het werven en begeleiden van mensen met een beperking in de organisatie. Het gaat om: deskundigheid, draagvlak, uitstraling, imago, en overtuigingskracht.
 2. Zichtbaarheid van de toegankelijkheid van organisaties. Hoe kunnen we naar voorbeeld van Rotterdam/Sportplus ons meer profileren als organisatie die toegankelijk is voor mensen met een beperking.
 3. Methode ‘Talenten samen benutten’. Wat is de aanpak en wat zijn de werkzame elementen daarvan?
 4. Diversiteit. In welke mate verstrekt een diverse vrijwilligersgroep jouw organistie?
 5. Stappenplan voor de toegankelijklheid van jouw organisatie voor vrijwilligers met een beperking.

Doe je mee?

Graag nodigen we organisaties uit die ervaring hebben met de doelgroep of die vrijwilligers met een beperking zoeken. We hebben een gevarieerd programma voor je in petto. Deelname is gratis.

De Inspiratiebijeenkomst vindt plaats in het Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht. De zaal is open vanaf 13.00 uur (binnenkomst met een broodje). Om 13.30 uur begint het programma. We sluiten rond 16.30 uur af. Wil je erbij zijn? Meld je dan uiterlijk 27 oktober aan!