Bijeenkomst 'Open transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk'

15 november 2017

De decentralisaties zijn nu ruim twee jaar een feit. De transformatie is nog steeds in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. De kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. In 2015 begon het oude loslaten en experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen. In 2016 kreeg dit steeds meer vorm en wordt duidelijk waar ruimte voor vernieuwing en verandering zit en waar de uitdagingen. Hoe nu verder in 2017?

Bijeenkomst transitiearena

De open transitiearena Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en samen vooruit kijken. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, sociaal ondernemers, gemeenten, deelnemers, staat centraal. Movisie wil graag experimenten volgen om van te leren en de opgedane kennis verder verspreiden.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 15 november 2017. We starten om 10:00 (inloop vanaf 9:30) tot 12:45 met afsluitend een lunch bij The Colour Kitchen zuilen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL in Utrecht.

Thema’s die tijdens de transitiearena aan de orde komen:

  • Co-creatie: samenspel gemeente, aanbieders en cliënten
  • Ondernemend werken in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk
  • Cliëntsturing en perspectief van de deelnemer
  • Combinatie van vormen en doelgroepen dagbesteding en beschut werk

Onder de loep?

Heeft u ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wilt u deze onder de loep nemen, meer bekendheid geven, kijken waarom het goed werkt en juist ook de dingen bespreken die minder goed gaan? Meld uw praktijkvoorbeeld dan aan door een mail te sturen naar m.andries@movisie.nl. Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort (max. 15 minuten) waarbij het praktijkvoorbeeld geschetst wordt en de vragen hierboven aan bod komen. Tijdens de gesprekstafels gaan we hier vervolgens in kleinere groepen dieper op in.

Programma

09:30-10:00 Inloop met koffie en thee

10:00-10:15 Aftrap en korte terugblik

10:15-11:00 Delen van inspirerende verhalen uit de praktijk

11:00-12:30 Thematafels: 3 praktijkvoorbeelden, 2 rondes

12:30-12:45 Terugkoppeling en vooruitblik

12:45-13:30 Afsluitende lunch

Aanmelden

Stuur naar m.andries@movisie.nl met uw naam, organisatie, e-mail en telefoonnummer. U ontvangt voor aanvang nog een bevestiging met routebeschrijving.