Bijeenkomst 'Opgelegde wederkerigheid en druk om voor elkaar te zorgen'

18 november 2014

In januari 2015 gaat de nieuwe participatiewet van start en is de Wmo ingrijpend veranderd. Onderdeel van de Participatiewet is de tegenprestatie: verplichte activiteiten met maatschappelijk nut. In de Wmo 2015 is het uitgangspunt dat burgers zorgen voor elkaar en voor zichzelf, waarbij op zijn minst sprake is van drang en sociale druk vanuit de gemeente om die zorg op je te nemen. Tegelijkertijd benadrukt de Wmo het belang van het houden van de regie over het eigen leven, eigen verantwoordelijkheid en zelf keuzes maken. In hoeverre strookt dit met de verplichting van wederkerigheid en druk om voor elkaar te zorgen? Bereik je zo niet juist het tegengestelde? Wat zijn risico’s en valkuilen, waar liggen de kansen?

Op dinsdagmiddag 18 november 2014 organiseert Movisie in Museum Catharijneconvent in Utrecht een kritische dialoog over dit thema voor en met frontliniewerkers, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, regievoerders, bestuurders en verder iedereen die zich hierin wil verdiepen. Het doel is om de dilemma’s, mogelijkheden en de nuancering van de ‘verplichting tot naastenliefde’ te formuleren. We zouden u daar graag bij zien en horen!

Datum

18 november 2014

Locatie

Auditorium Museum Catharijneconvent, Utrecht

Programma

13.00u Inloop
13.30u Start
16.00u Afronding en borrel

Ook ben je van harte uitgenodigd om in de periode tussen nu en dan met ons over dit thema van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld via de LinkedIn-groepen ‘Zelfregie in zorg en welzijn’ en ‘Zorg in eigen hand’, of gewoon via de onderstaande mailadressen. Vertel over je persoonlijke ervaring, wat het je deed en wat dit betekent voor je kijk op dit thema. Klik hier voor algemene informatie over de tentoonstelling en de overige bijeenkomsten.

Aanmelden

De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan via info@catharijneconvent.nl. De inschrijving wordt gesloten zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Meer informatie

Anne-Marie van Bergen, a.vanbergen@movisie.nl
Anouk Poll, a.poll@movisie.nl
Ton van Elst, t.vanelst@movisie.nl

Downloads
Ik-geef-om-jou-Naastenliefde-door-de-eeuwen-heen