Bijeenkomst over veranderend lokaal samenspel. Met lancering magazine BuitensteBinnen

Op 19 juni organiseert Movisie een bijeenkomst met workshops rond de lancering van BuitensteBinnen, een magazine over cultuurverandering bij gemeenten als gevolg van het veranderend samenspel met inwoners. Het magazine staat vol ervaringen, tips en good practices over het nieuwe samenwerken tussen gemeenten en inwoners.

Inwoners die willen meedoen, meedenken en meebeslissen. Krijg je daar als gemeenteambtenaar energie van? Of breekt het angstzweet je uit? Hoe het ook zij, als gemeente moet je iets met de veranderende rol van je inwoners. Werken in samenspel vraagt een andere houding, gedrag en vaardigheden van ambtenaren, van bestuurders en van de gemeenteraad. De opgave is om het buitenste binnen te halen.

Van Groningen tot Vianen, van Utrechtse Heuvelrug tot Drimmelen, overal zijn gemeenten bezig met anders organiseren. Hoe dat uitpakt en dat dat in de praktijk niet altijd meevalt, wordt duidelijk uit de verhalen die in het magazine BuitensteBinnen.

Een aantal verhalen uit het magazine komt tijdens de bijeenkomst tot leven tijdens prikkelende workshops. Deelnemers ervaren zelf hoe veranderen werkt, bijvoorbeeld door het spelen van het DemoCreatiespel of door zich te spiegelen aan de ervaringen in de stad Groningen.

Na afloop heffen de aanwezigen het glas op al die gemeenten die er steeds beter in slagen om samen met inwoners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Programma

13.30 uur Ontvangst en inloop
14.00 uur Welkom en kennismaking
Presentatie magazine BuitensteBinnen
Pauze
Inhoudelijk deel met keuze uit 3 workshops:

  • De coöperatieve wijkraad (geleid door de gemeente Groningen)
  • DemoCreatiespel (geleid door Movisie en de 7Zebras)
  • (o.v.) De rol van de gemeenteraad (geleid door griffie van gemeente Utrechtse Heuvelrug)

16:30 uur Korte afsluiting en borrel

Praktisch
Datum: 19 juni 2018
Tijd: 13.30-17.30 uur
Locatie: Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht
Toegang gratis
Aanmelden vóór dinsdag 5 juni via Eveline Even, e.even@movisie.nl.

Meer informatie?

Neem contact op met:
Eveline Even
E.Even@movisie.nl
06 55440539