Bijeenkomst teamleiders sociale wijkteams

30 oktober 2014

Op 30 oktober 2014 organiseert de Wmo-werkplaats Utrecht een studiebijeenkomst voor teamleiders die betrokken zijn bij sociale (wijk)teams. Aanleiding voor deze bijeenkomst is de verschijning eind september van het proefschrift 'De vooruitgeschoven middenvelder. De innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap' (Boom Lemma) van Vincent de Waal.

Ga voor meer informatie over deze bijeenkomst naar de website van de MOgroep

Datum

30 oktober 2014

Locatie

Daltonlaan 300, Utrecht