Bijeenkomst Wat werkt bij eenzaamheid

29 september 2016

Hoewel eenzaamheid in de samenleving herkend wordt als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, lukt het vooralsnog slechts moeizaam om eenzaamheid op een duurzame en systematische manier aan te pakken. Movisie, de Universiteit voor Humanistiek en de gemeente Utrecht organiseren donderdagmiddag 29 september, tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid, een bijeenkomst over de vraag: Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid?

Tijdens deze bijeenkomst presenteren Movisie en de Universiteit voor Humanistiek kort twee nieuwe publicaties over eenzaamheid: een nieuw Wat werkt dossier met het thema eenzaamheid en een onderzoekspublicatie over een maatjesproject voor eenzame ouderen. Vervolgens kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen in twee workshops.

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmakers en professionals die werken aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Deelnemers worden naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen uitgedaagd om te reflecteren op de lokale eenzaamheidsaanpak.

Let op: Deze bijeenkomst is vol. U kunt zich helaas niet meer inschrijven.

Programma

14.00 Opening
14.15 Presentatie Jan Willem van de Maat en Renske van der Zwet Movisie over het Wat werkt dossier Eenzaamheid.
14.35 Presentatie Anja Machielse over haar onderzoek naar een maatjesproject voor ouderen die vereenzamen.
15.00 Pauze met koffie
15.15 Workshops A en B (zie voor meer informatie hieronder)
16.15 Korte terugkoppeling (‘gouden tips’)
16.30 Afsluitende borrel

Inleidingen over twee publicaties

De onderzoekers Jan Willem van de Maat en Renske van der Zwet (Movisie) presenteren tijdens de inleiding de belangrijkste bevindingen uit het Wat werkt dossier Eenzaamheid. Dit rapport biedt een overzicht van de belangrijkste werkzame factoren, zodat beleidsmakers en professionals eenzaamheid effectiever kunnen aanpakken.

Anja Machielse (Universiteit voor Humanistiek) presenteert de resultaten van haar onderzoek naar een maatjesproject voor ouderen die vereenzamen en hun zelfstandigheid dreigen te verliezen. Het maatjesproject koppelt eenzame ouderen aan bezoekvrijwilligers. Het doel is de ouderen meer zelfredzaam te maken door het stimuleren van sociale activiteiten en sociale contacten. Het onderzoek laat zien dat een succesvolle koppeling bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de ouderen, maar dat er grenzen zijn aan de inzet van de bezoekvrijwilligers en het bereiken van zelfredzaamheid onder de ouderen.

Workshops

Deelnemers kunnen bij binnenkomst kiezen voor twee workshops.

  • Workshop A: Wat werkt bij wie in de lokale aanpak van eenzaamheid?

Workshopleiders: Gerard de Geus (gemeente Utrecht), Jan Willem van de Maat (Movisie) en Renske van der Zwet (Movisie).
Op basis van de belangrijkste uitkomsten van het Wat werkt dossier en het beleid van de gemeente Utrecht houden de deelnemers de lokale aanpak van eenzaamheid tegen het licht. Op welke manier pakken gemeenten eenzaamheid nu aan? En hoe sluit dit aan bij wat we weten over wat werkt bij eenzaamheid?  

  • Workshop B: Wat werkt bij het verminderen van eenzaamheid met behulp van vrijwilligers? En wat zijn daarbij de beperkingen?

Workshopleider: Anja Machielse
Aan de hand van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 'Complexe verwachtingen, vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen' bespreken de deelnemers de mogelijkheden en beperkingen van maatjesprojecten voor kwetsbare ouderen.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Deelname aan de middag kost € 20,-, dit is inclusief de publicatie van Anja Machielse en Pien Bos: Complexe verwachtingen, vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. Na aanmelding ontvangt u twee weken van te voren de precieze locatie en meer informatie over de workshops. 

Let op: In verband met een evenwichtige verdeling van de deelnemers kunnen vanaf nu (09/09) uitsluitend medewerkers bij gemeenten inschrijven. Overige inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst en kunnen in principe niet deelnemen, tenzij u een bericht van ons krijgt.

Praktische informatie

Datum: donderdag 29 september 2016
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht
Kosten:  € 20,- (u ontvangt na afloop de publicatie van Anja Machielse Complexe verwachtingen, vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen)