Bijeenkomsten Leergemeenschap Innovatie in dagbesteding

12 oktober 2017, 21 november 2017

De dagbesteding is volop in beweging. Er zijn verschillende trends, zoals de ontwikkeling van een integraal aanbod voor verschillende doelgroepen. Belangrijke vragen hierbij zijn: is bijvoorbeeld een combinatie van dagbesteding voor ouderen en voor verslaafden mogelijk en wenselijk? Of hoe kun je voor zowel mantelzorgers als ouderen in dagbesteding een vorm vinden? In de nieuwe BeterOud-leergemeenschap 'Innovatie in dagbesteding' gaan we met deze vragen aan de slag!

Naast bovengenoemde trends is ook de invloed van ouderen zelf op de inrichting en organisatie van dagbesteding in ontwikkeling. In hoeverre kunnen burgers dagbesteding zelf organiseren? En wanneer is de hulp van beroepskrachten nodig? Over deze – en meer! – vragen organiseren we twee bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een afwisseling van een voordracht, inspirerende voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk.

Praktische informatie

  • Voor wie: alle professionals die in hun werk in aanraking komen met ouderen en dagbesteding.
  • Wanneer: de eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 oktober van 13.30 tot 17.00 uur. De tweede op dinsdag 21 november van 13.30 tot 17.00 uur.
  • Waar: de locaties volgen nog.
  • Kosten: aan deelname aan de leergemeenschap zijn geen kosten verbonden.
  • Aanmelden: meld je aan door een e-mail te sturen naar E.Even@movisie.nl. Let op: je meldt zich aan voor beide bijeenkomsten. Zodra het programma vastgesteld is, ontvang je een uitgebreidere beschrijving.

In deze leergemeenschap werken samen: Movisie, KBO-PCOB, LKCA, Sociaal Werk Nederland en Vilans.

Meer weten over de leergemeenschap? Stuur dan een mail naar Esther Schrijver (E.Schrijver@movisie.nl) of Ton van Elst (T.vanElst@movisie.nl).