Buurtcommunities #15: Right to challenge in de praktijk

26 april 2016

Op 26 april staat Buurtcommunities #15 in het teken van Right to Challenge in de praktijk. Met het Engelse ‘right to …’ krijgen bewoners, sociaal ondernemers en communities het recht om bijvoorbeeld plannen te maken voor hun eigen buurt, zelf alternatieven voor overheidsdiensten te ontwikkelen of maatschappelijk vastgoed te verwerven. Mooi ideaal, maar in hoeverre resulteert dit werkelijk in meer zeggenschap in de wijk?

Drie initiatieven vertellen hoe zij de achterliggende ideeën hebben gebruikt in concrete projecten: Buurtjury uit Amsterdam Oost, Buurttender dat al randstedelijk in de praktijk is gebracht en de inmiddels landelijk opererende coöperatie Gebied Online.

De vragen die centraal staan zijn:

  • Hoe betrek je bewoners bij de ontwikkeling van hun wijk? 
  • En omgekeerd: hoe zorgen bewoners dat zij zeggenschap hebben over wat er in hun wijk gebeurt?

Informatie en aanmelden buurtcommunities #15

Datum: 26 april, 20.00uur.
Waar: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam.
Toegang is gratis.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van Pakhuis de Zwijger.

Movisie, Vilans en LSA ontwikkelden het Kompas Right to Challenge in de Wmo. Het kompas is voor gemeenten en buurtinitiatieven die interesse hebben in de werking van het Right to Challenge. U kunt hiermee onderzoeken of RtC antwoord biedt op uw vragen over een nieuw samenspel tussen burgers en de lokale overheid.