Community of Practice: Datagedreven onderzoek naar 10 duurste gezinnen

In deze Community of Practice onderzoeken de deelnemers welke data beschikbaar is over de ingezette zorg en ondersteuning voor de huishoudens die de duurste zorg en ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Hierop wisselen ze hun ervaringen uit en leren ze beter gebruik te maken van data om ondersteuning vanuit gemeente te verbeteren.

De Community of Practice wordt georganiseerd door het nieuwe kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’, dat gemeenten helpt om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Het kennisnetwerk is opgezet door de VNG, Divosa, Movisie, NDSD, Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en het NJi, op advies van de Visitatiecommissie ‘Grip op het sociaal domein’.

Lees meer over het kennisnetwerk

Meld je aan op de website van de VNG.