Conferentie "Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?"

6 april 2018

Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot. Maar de vormgeving van het lokale sociale domein kan niet zonder.

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Eropaf!, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie organiseren daarom op vrijdagmiddag 6 april een conferentie. Waar staan de adviesraden? Wat zijn de knelpunten, en hoe komen we vooruit?

Met als sprekers onder andere: Bert Holman (voorzitter van de Koepel Adviesraden) en prof Margo Trappenburg (Universiteit Utrecht). En tal van verdiepende workshops.

Programma

12:00 tot 17:00 uur (definitief programma volgt zo snel mogelijk).

Locatie

We zijn te gast bij de WMO-adviesraad Stichtse Vecht:

Kerkcentrum de Ark
Duivenkamp 844
3607 WG Maarssen

Kosten

Deelname aan deze conferentie is € 25,- excl. transactiekosten (ong. € 1,25). U ontvangt tevens een gratis exemplaar van het themanummer van het Tijdschrift Sociale Vraagstukken over de adviesraden (ter waarde van € 15,-). Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk.

Aanbieding jaarabonnement TSV

U kunt er ook voor kiezen om naast uw deelname aan de 6 april-conferentie abonnee te worden van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Voor € 75,- bent u dan niet alleen deelnemer aan de conferentie maar ook een heel jaar abonnee van het tijdschrift (4 nummers inclusief jaarboek).

Aanmelden
 

 

 

 

 

Kennisdossier