Conferentie 'Hulp dichterbij? Blik op drie jaar decentraliseren in Nederland

Wat betekenen de veranderingen in de langdurige zorg, de jeugdzorg en de arbeidsmatige dagbesteding voor de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben? En wat betekenen deze veranderingen voor professionals? Gaan sociale netwerken rondom zorgbehoevenden en vrijwilligers daadwerkelijk meer doen?

Let op: vanwege grote belangstelling kun je je alleen nog inschrijven voor de wachtlijst. Zodra er een plek vrijkomt, nemen we contact me je op.

Op 13 september presenteren onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), onderzoekers van 'De Belofte van Nabijheid' (een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en van de Universiteit voor Humanistiek (UvH)), en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken gezamenlijk de uitkomsten van twee meerjarige onderzoeksprojecten naar de gevolgen van de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmatige dagbesteding.

Alle bezoekers van de conferentie ontvangen een exemplaar van het boek dat op die dag verschijnt over het onderzoek ‘De Belofte van Nabijheid’. Dit is tevens het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Daarnaast is ook het eindrapport van de landelijke evaluatie van de hervorming langdurige zorg ‘Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ gratis beschikbaar voor belangstellenden die het rapport nog niet hebben.

Locatie

C&V Domstad
Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Routebeschrijving

Programma

12.30 – 13.00: inloop/registratie

13:00 – 14:15: Plenair:
Opening door de dagvoorzitter Jan Willem Duyvendak
Lezing 1: Mariska Kromhout (SCP): Hulp dichterbij? Bevindingen uit de                  landelijke evaluatie van de hervorming langdurige zorg.
Lezing 2: Evelien Tonkens (UvH): De beloften van nabijheid: professionaliteit,
democratie en solidariteit onder druk.
Aan het eind ruimte voor vragen uit de zaal

14:15 – 14:45: koffiepauze

14:45 – 15:45: workshops

15:45 – 16:00: korte pauze om terug te gaan naar grote congreszaal

16:00 – 16:30 (17.00): plenair discussiepanel
Panelvoorzitter: Jan Willem Duyvendak
Panelleden:
1. Kim Putters, directeur SCP
2. Evelien Tonkens, onderzoeker ‘Belofte van Nabijheid’
3. Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist
4. Cora Postema van ‘Sprekende mantelzorgers’
5. Peter Visser van Incluzio (wijkteams Utrecht)
6. Marcel Spierts, zelfstandig onderzoeker en publicist

16:30 (17.00): borrel

Doelgroep Conferentie

De conferentie is gericht op belangstellenden en belanghebbenden die in hun dagelijks leven of werk te maken hebben met de gevolgen van de decentralisaties, zoals cliënten, professionals, beleidsmakers, ambtenaren, onderzoekers, bestuurders van participatie-, zorg- of welzijnsorganisaties en toezichthouders.

Aanmelden

Via deze link komt u terecht bij het aanmeldingsformulier voor de conferentie een beschrijving van de workshops. Graag daarin aangeven welke workshop uw 1e en 2e voorkeur geniet. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 september.

Wij hopen u te zien op 13 september!