Conferentie Langer Thuis: inspirerende praktijken voor langer zelfstandig wonen

27 mei 2015

Let op: Het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich helaas niet meer aanmelden.

Een nieuwe functie voor een sluitend verzorgingshuis, mensen met dementie langer thuis laten wonen of een marketingcampagne voor woningaanpassingen uitrollen. Hoe pak je het aan, wat zijn nieuwe tools en wie neemt de regie? Zijn dit vragen waar u graag antwoorden en inspiratie op vindt? Dit komt aan bod tijdens de conferentie Langer Thuis op 27 mei.

We staan voor een flinke uitdaging. De nieuwe Wmo, de Wet langdurige zorg en de Woningwet vragen om nieuwe en slimme aanpakken voor een veelzijdig woonaanbod en welzijns- en zorgdiensten. Een nieuw samenspel tussen gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven en maatschappelijke ondernemers is hard nodig. Tijdens de conferentie gaan we samen met u als gemeente, aanbieder of (burger-)ondernemer aan de slag. Maak kennis met een aantal innovatieve programma’s en praktijken, waar het programma Langer Thuis en de provincie Gelderland mee samenwerken.

Waar en wanneer?

Woensdag 27 mei 2015, 12.45 - 17.00 uur
Akoesticum, Ede
Deelnamekosten: € 100,- p.p. (excl. BTW)
U kunt zich helaas niet meer aanmelden.

Marnix Norder, voorzitter Aanjaagteam langer zelfstandig wonen en Agnes Schaap, wethouder Wijchen nemen u in het plenaire programma mee in hun bevindingen en visie.

In de workshops* komen de inspirerende praktijken aan de orde:

  • All-inclusive pension: een alternatief voor de sluitende verzorgingshuizen
  • Dementie & zelfstandig thuis wonen in Wijchen, Lochem en Elburg
  • Sluitende verzorgingshuizen: wie vangt de sociale functie op?
  • Woningaanpassingen in de sociale woningvoorraad voor langdurige zorgvragers – de Utrechtse praktijk van corporaties en gemeente
  • ‘Right to challenge’ van burgerinitiatieven en nieuwe verhoudingen
  • Een marketingtool woningaanpassingen: de Drempel van Jan
  • Een goede gebiedsgerichte aanpak van wonen, welzijn en zorg

* Op de dag zelf maakt u de keuze aan welke twee workshops u wilt meedoen.

Programma

12.45 Inloop
13.15 Welkom door de dagvoorzitter
13.25 Stand van het land: welke opgaven zien gemeenten / regio’s en hoe kunnen
zij regie nemen in wonen-zorg? - Marnix Norder, voorzitter Aanjaagteam langer zelfstandig wonen en voorheen wethouder Den Haag
13.45 Bewust wonen in Wijchen - Agnes Schaap, wethouder gemeente Wijchen
14.00 In gesprek met Agnes Schaap, Marnix Norder en u
14.30 Twee workshoprondes met keuze uit zeven workshops
17.00 Borrel

Organisatie

Provincie Gelderland, Spectrum, Kennis- en experimentprogramma Langer thuis – Platforrm31, Movisie en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Doelgroep

Gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, sociaal ondernemers

Vragen?

Neem contact op via trainingsbureau@movisie.nl of 030 - 789 22 22.