Conferentie over jonge mantelzorgers

12 april 2018

Op donderdagmiddag 12 april organiseert Movisie samen met JMZ PRO een conferentie over jonge mantelzorgers. Op deze conferentie doet u de laatste kennis op over jonge mantelzorgers en delen we actuele interventies. Verder kijken we wat iedere aanwezige vanuit zijn/haar positie kan bijdragen aan de structurele ondersteuning van jonge mantelzorgers.

De conferentie vindt plaats op 12 april 2018 van 13.00 – 17.00 uur in Utrecht. Op de conferentie zal prof. dr. Alice de Boer (VU) u bijpraten over de laatste stand van zaken op het gebied van kennis en onderzoek rond jonge mantelzorgers. Daarna gaan we samen op zoek naar mogelijkheden om vanuit zorg en welzijn, onderwijs, gemeenten en wetenschap tot een integrale aanpak te komen in de ondersteuningsstructuur voor jonge mantelzorgers. Wat hebben jonge mantelzorgers nodig? Hoe kunnen we dit samen, vanuit de hulpverlening, het onderwijs en de gemeente, nog beter faciliteren? Met deze conferentie proberen we antwoorden op deze vragen te vinden.

Voor wie?

Graag roepen wij een brede groep van zorg- en onderwijsprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers op om deze conferentie bij te wonen! Wij streven ernaar dat zowel zorg en welzijn, als het onderwijs en gemeenten goed vertegenwoordigd zijn.

Aanmelden & Meer informatie

Lijkt deze conferentie u interessant? Meld u dan kosteloos aan bij Eveline Even via e.even@movisie.nl. De conferentie vindt plaats bij Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40 in Utrecht (3511 PZ). Op www.movisie.nl volgt spoedig meer informatie over het programma. Voor vragen kunt u contact opnemen met Joost de Haan, bereikbaar via telefoonnummer 06 5544 0602, of via j.dehaan@movisie.nl.

Kennisdossier
Trefwoorden