Conferentie Sociale inclusie door maximale participatie

24 september 2014, 25 september 2014

Samen met de gemeente Den Haag ontwikkelde en onderzocht het Trimbos-instituut een nieuwe interventie om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om meer activiteiten buitenshuis te gaan doen en –waar mogelijk- betaald werk te vinden: de Huis-aan-huis aan het werk interventie (HHW).

Deze aanpak en het onderzoek ernaar vormen het uitgangspunt van de conferentie Social inclusion by maximum participation op 24 en 25 september in Den Haag.

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website van Trimbos Instituut.

Datum

24 en 25 september 2014

Locatie

Den Haag: 24 september bij theater Concordia en 25 september bij Community house De Mussen.