Congres 10 jaar aandacht voor gemeentelijk LHBTI-beleid

8 december 2017

SAVE THE DATE

Op 8 december 2017 vieren we een 10-jarig jubileum met gemeenten in Nederland. Dan staat lokaal LHBTI-beleid 10 jaar op de agenda. Tijdens dit congres blikken we terug op de successen die de afgelopen jaren zijn bereikt en kijken we vooruit naar de toekomst. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

In 2008 startten de eerste gemeenten vanuit een landelijk programma met de ontwikkeling van lokaal roze beleid. Nu in 2017 zijn er 47 officiële Regenboogsteden en lokaal en provinciaal wordt aandacht besteed aan acceptatie van LHBTI’s.

Programma

Net als voorgaande keren starten we de ochtend met een sessie voor beleidsmedewerkers en het ministerie van OCW. Rond lunchtijd zijn alle betrokken partijen vanuit de Regenboogsteden van harte welkom!

Eind oktober volgt de formele uitnodiging en kunt u zich aanmelden.