Congres 'Armoede en schulden doorgrond'

16 februari 2017

Veel sociale problematiek begint met armoede. Wie beter begrijpt wat armoede is, hoe het ontstaat, wat het met mensen doet, in welke wereld je terecht komt als je arm bent, hoe kun je deze mensen beter helpen? Kom naar het congres Armoede en Schulden Doorgrond op donderdag 16 februari en keer aan het einde van deze dag huiswaarts met nieuwe inzichten en initiatieven over achtergronden en oorzaken van armoede.

Twee verdiepingssessies worden door Movisie verzorgd:

Armoede onder ouderen
Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico om langdurig in armoede te moeten leven. In die groep wordt een steeds groter deel door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van een uitkering. Dit meldt CBS op basis van inkomensgegevens over 2011 tot en met 2014. Ook Jolanda Elferink heeft als trainer van klanten van Voedselbanken met deze ouderen intensief te maken gehad.

Wat kunnen we vanuit onze rol doen om de armoede onder de groep ouderen te verminderen, wat werkt? Wat willen we bereiken en hoe kunnen we hierbij samenwerken?

Door: Jolanda Elferink, adviseur inclusie & diversiteit, met aandachtsgebied armoede

Transformatie in armoede en schulden
De huidige financieel-juridische aanpak van armoede en schul­den werkt onvoldoende: schuldsanering en beheer­sing nemen de dieper liggende oorzaken niet weg. Schulden en armoede vormen een flinke kostenpost voor de samenleving naast dat zij ook veel persoonlijk leed veroorzaken. Het goede nieuws: de aanpak van schulden kan slimmer, effectiever en humaner. In deze sessie passeren verschillende sociale innovaties in armoede en schulden de revue. We wisselen kennis uit over de nieuwste inzichten over “wat werkt” bij schulden en armoede en delen veelbelovende onorthodoxe praktijken en ideeën. Wat spreekt u aan en wat is van toepassing in uw gemeente? U gaat naar huis met nieuwe inspiratie en concrete handvatten waar u direct mee aan de slag kunt in uw lokale praktijk.

Door: Christine Kuiper, adviseur sociale innovatie. Bij Movisie richt zij zich op thema’s rond innovaties in armoede en schulden en transformatie in het sociaal domein. Zij is onder meer initiatiefnemer van het Magazine Armoede en schulden Nederland uit dat oktober jl. verscheen! 

Meer informatie en inschrijving via de website van Zorgwelzijncongressen.

Trefwoorden