Congres Armoede en Schulden Doorgrond

Stress-sensitief werken in het sociaal domein

Wat is de doorwerking van geldstress op gedrag? Experts als Nadja Jungmann, Judith Wolf en Witte Hoogendijk geven je inzicht in wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Stress-sensitief werken is een hulpmiddel om mensen die leven in armoede echt verder te helpen. Hoe? Dat leer je tijdens dit congres.

Aanleiding van het congres

Een belangrijke overeenkomst tussen mensen in verschillende vormen van hulpverleningstrajecten is dat zij financiële problemen en zorgen hebben. De afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar gekomen over de doorwerking van aanhoudende geldstress. Zo gaat men meer bij de dag leven en heeft meer moeite om emoties en verlangens te reguleren.

Meer informatie

De publieke hulp- en dienstverlening staat voor de opgave om deze groep ondersteuning te bieden die werkt. Dat kan onder meer door rekening te houden met de doorwerking van geldstress op gedrag. Hierbij is het van belang om ook aandacht te hebben voor de grote vragen die gaan komen, zoals de energietransitie en de impact daarvan op deze groep.

Op dit congres leer je wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Je krijgt inzicht in wat zij nodig hebben in hulp- en dienstverlening in het sociaal domein en in de opgaven waar zij de komende jaren voor staan.

Het bijwonen van dit congres geeft je meer inzicht in:

  • De evolutie van stress en waarom het problemen geeft in de moderne maatschappij
  • Stress-sensitief werken en -gespreksvoering
  • Praktische oplossingen en antwoorden bij geldstress
  • Het belang van vertrouwen in bejegening van mensen in de bijstand
  • Stand van zaken brede schuldenaanpak en de opgave die er in dat kader voor gemeenten ligt
  • De negatieve effecten van stress
  • Voor welke opgaven staan cliënten uit het sociaal domein in de komende jaren

Dit is de 6e editie van het congres Armoede en schulden doorgrond. Dit zeggen deelnemers van eerdere edities:

‘Ik vond het niveau van de presentaties goed. Ze waren goed onderbouwd. Wat mij betreft het beste symposium wat ik heb bijgewoond. Geen klap sessies met situationele succesverhalen, maar onderbouwde kennis waar we mee aan de slag kunnen.’

‘Mooie mix van verschillende invalshoeken. Goed verdeeld om de energie hoog te houden. Goede sprekers. Goede dagvoorzitter.’

‘Nieuwe informatie en nieuwe inzichten gekregen’

Meld je aan