Congres 'Dag van de Sociaal werker'

14 maart 2018

Zorg+Welzijn organiseert in samenwerking met Movisie op woensdag 14 maart 2018 de volgende editie van Dag van de Sociaal Werker. Een dag waarop het zo belangrijke vak sociaal werk centraal staat. Dit keer zal de focus liggen op hoe jij als sociaal werker sámen met je gemeente de positionering van sociaal werk kunt versterken, zowel op het gebied van onderlinge samenwerking als in contact met de burger. En bovenal; hoe jij als professional jezelf én het sociaal werk kunt blijven ontwikkelen en vernieuwen.

Praktische informatie

Datum: 14 maart 2018
Tijd: 09:00 uur tot 17:15 uur (inloop vanaf 08:30 uur)
Locatie: De Reehorst in Ede

Programma en aanmelden

Eén van de workshops wordt door Mariël van Pelt, senior adviseur professionalisering sociaal werk, en Evert van Rest, onderzoeker en trainer professionalisering verzorgd:

Visie en vakmanschap in jouw sociale wijkteam
Iedere werkdag neem je als sociaal werker tal van beslissingen. In elke casus weeg je opnieuw af wat het beste is om te doen. Je houdt rekening met veel verschillende zaken, zoals de voorkeur van de cliënt, je eigen ervaring, kennis van interventies, de opdracht van je organisatie, gemeentelijk beleid en verwachtingen van de samenleving. Het gaat regelmatig om tegenstrijdige belangen die leiden tot dilemma’s. Dit kan je werk lastig maken, maar zeker ook boeiend. Sterker nog: het afwegen van al die verschillende factoren vormt de kern van jouw vak als sociale professional in de wijk.
Deze sessie gaat over professionele besluitvorming. Hoe kom je als professional in de wijk tot besluiten over het handelen? Hoe ziet het afwegingsproces van al die verschillende factoren eruit? En hoe zou je dat proces kunnen verbeteren, zodat jij je sterk voelt in je werk? Mariël van Pelt deed onderzoek naar professionele besluitvorming in vier verschillende teams van sociale professionals. Visie en vakbekwaamheid blijken het verschil te maken.

Voor het volledig programma en aanmelden zie zorgwelzijn.nl

 
Kennisdossier