Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden - Eindhoven

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt dat preventie loont. Wil jij weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken?

De eerste editie van dit congres vond plaats op 10 maart 2020 in Zwolle. Foto's, filmpjes, samenvattingen van tweegesprekken, speeddates en de deelsessies en de reacties van deelnemers lees je in het e-zine Doen wat werkt in het sociaal domein.

Het congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden zou in eerste instantie plaatsvinden op 24 maart. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, is besloten dit congres uit te stellen naar het najaar: 10 november 2020. Je kunt je binnenkort weer aanmelden via VNG congressen. Omdat er nog steeds onzekerheid is, is het aanmeldformulier voor nu even gesloten.

Verschillende praktijkvoorbeelden

Op beide congressen is het plenaire deel grotendeels gelijk, de praktijkvoorbeelden die per congres gepresenteerd worden, zijn verschillend. In Eindhoven kies je uit 25 praktijkvoorbeelden.

Wat werkt in de praktijk?

Alle praktijkvoorbeelden delen tijdens het congres hun aanpak met resultaten. Ze zijn gebaseerd op onderzoek en onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis. Maak bijvoorbeeld kennis met:

  • Het programma Young leaders dat ervoor zorgt dat jongeren positieve rolmodellen worden voor andere jongeren in hun buurt.
  • De aanpak van de gemeente Nijmegen om vroegtijdig in contact te komen met mensen met financiële problemen om zo problematische schulden te voorkomen.
  • De Wijk-GGD’ers in Amsterdam die ervoor zorgen dat kwetsbare mensen die overlast veroorzaken in wijken professionele ondersteuning krijgen.
  • De methode Community Support waarmee professionals het eigen netwerk van de cliënt kunnen inzetten en versterken.
  • Het project Homerun dat begeleiding biedt aan mensen met een LVB tijdens en na hun detentie, zodat recidive wordt voorkomen.

Meer over deze en de andere praktijkvoorbeelden lees je in de beschrijvingen van de deelsessies.

Meer lezen over het congres 'Doen wat werkt'?

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ is een unieke samenwerking tussen Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie.