Congres Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein

Hoe zorg je dat ervaringsdeskundigheid een volwaardige plek krijgt in het beleid en de praktijk van het sociaal domein? En wat hebben praktijkwerkers, beleidsmakers en ambtenaren, ervaringsdeskundigen én organisaties hiervoor nodig? Tijdens het congres Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein gaan we met behulp van praktijkvoorbeelden, onderzoeken en tools in op de laatste actualiteiten rondom ervaringsdeskundigheid. Het congres wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn, Movisie is kennispartner.

Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van burgers en heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf. Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren, zoals de ggz, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg, cliëntondersteuning in de Wmo en vluchtelingencentra. Het invoeren van ervaringsdeskundigheid vraagt om een nieuwe kijk op zorg en welzijn en om een open houding van betrokken partijen.

Tijdens het congres gaan plenaire sprekers onder andere in op de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein. In de inhoudelijke sessie staat de waarde van ervaringsdeskundigheid op verschillende terreinen centraal.

Lees meer en meld je aan

Bijdrage van Movisie

Saskia Keuzenkamp, wetenschappelijk directeur bij Movisie, is één van de plenaire sprekers. Zij gaat in op hoe we de groei van het aantal ervaringsdeskundigen in het sociaal domein kunnen bevorderen.

Marc Mulder, Jan Willem van der Maat en Karin Sok verzorgen een sessie over de waarde van ervaringsdeskundigheid voor beleid en praktijk. Hierin laten zij zien hoe ervaringsdeskundigen een brug kunnen vormen tussen de leef- en systeemwereld. En hoe hun kennis nieuwe inzichten kunnen opleveren voor de aanpak van een vraagstuk als eenzaamheid.

Margit van der Meulen en Sonja Liefhebber verzorgen samen met een ervaringsdeskundige van Buurtteamorganisatie Sociaal (BTO) in Utrecht een sessie over de meerwaarde van ervaringsdeskundigen in hulpverlening en in de samenwerking met professionals. Movisie deed samen met BTO Utrecht onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen in sociale wijkteams. Lees meer over het onderzoek.