Congres 'Geldstromen door de Wijk Festijn 2017'

30 maart 2017

Hoe kunnen lokale initiatieven door samenwerking met bedrijven en instellingen en overheden de vele geldstromen die door de wijk gaan beter kunnen benutten? Hoe kunnen alle partijen daarvan beter worden en wat moeten zij daarvoor doen of juist laten? Deze vraag wordt behandeld tijdens het congres van 'Geldstromen door de WIJK' voor thema’s als gezondheid, zorg, welzijn, werk, ondernemerschap, financiering, businesscases en verdienmodellen en over participatie en samenwerking.

Meer informatie en aanmelden via Geldstromen door de WIJK.