Congres Geweld achter de Voordeur

Tijdens het congres Geweld achter de Voordeur op 23 mei 2019 verzorgt Movisie-expert Hilde Bakker een presentatie over multidisciplinair samenwerken. Wat houdt deze samenwerkingsvorm in, waarom is het belangrijk en hoe pak je het aan?

Huiselijk geweld effectiever aanpakken

Multidisciplinair werken wordt steeds belangrijker. Van de ruim 200.000 personen die jaarlijks slachtoffer worden van huiselijk geweld, krijgt slechts een klein percentage professionele hulp. De juiste opvang en behandeling bieden, is lastig omdat er vaak ook sprake is van andere problemen. De zorg kan verbeterd worden door de samenwerking met de ketenpartners binnen een regio zoals Veilig Thuis, politie, sociaal wijkteam en andere hulpinstellingen te versterken.

Hilde Bakker gaat in op het nut van multidisciplinair samenwerken en ervaringen hiermee. Ze geeft adviezen over hoe je als professional domeinoverstijgend kunt samenwerken om huiselijk geweld effectief aan te pakken.

Meer informatie over het congres en inschrijven