Congres Huiselijk geweld

6 juni 2018

Professionals in wijkteams en in de hulpverlening komen achter de voordeur en staan daarmee direct in contact met slachtoffers van huiselijk geweld. Er is echter nog een wereld te winnen aan een ‘integraal’ plan en een sterke samenwerking tussen alle partijen die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld én Veilig Thuis. Hoe zorg je voor een effectieve multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld in jouw regio?

Het congres Huiselijk geweld: signaleren, multidisciplinair aanpakken en samenwerken geeft je actuele informatie en opinies over huiselijk geweld, waaronder seksueel misbruik en kindermishandeling. Sociaal professionals worden op de hoogte gebracht over de laatste inzichten over het signaleren van huiselijk geweld én hulpverlening aan de slachtoffers. En over de nieuwste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze dag leer je:

  • Van de laatste inzichten op het gebied van aanpak van huiselijk geweld en het behandelen van slachtoffers.
  • Waarom sociaal professionals moeten begrijpen dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen gezin of familie neigen tot zwijgen.
  • Wat de laatste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn en wat dit voor jouw werk betekent.
  • Hoe wijkteams, onderwijs, andere externe partners en Veilig Thuis beter met elkaar kunnen samenwerken en wat daar voor nodig is.
  • Over ‘voorbereid en toegerust ouderschap’ voor effectieve preventie van ‘huiselijk’ geweld.

Praktisch

Datum: 6 juni 2018

Locatie: Reehorst, Ede

Tarieven: € 249 (Regulier) € 199 (Abonnees Zorg+Welzijn)

Aanmelden en programma: Deze dag wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn. Movisie is kennispartner.

 

 

Kennisdossier