Congres Huiselijk geweld

Professionals in wijkteams en in de hulpverlening komen achter de voordeur. Zij staan daarmee direct in contact met slachtoffers van huiselijk geweld. Een wereld is echter nog te winnen aan een ‘integraal’ plan en een sterke samenwerking. Zeker tussen alle partijen die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld én Veilig Thuis. Hoe zorg je voor een effectieve multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld in jouw regio?

Dit congres geeft je actuele informatie en opinies over huiselijk geweld, waaronder seksueel misbruik en kindermishandeling. Je wordt op de hoogte gebracht van de laatste inzichten over het signaleren van huiselijk geweld én hulpverlening aan slachtoffers. En, over de nieuwste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze dag leer je:

  • Van de laatste inzichten op het gebied van aanpak van huiselijk geweld en het behandelen van slachtoffers.
  • Waarom sociaal professionals moeten begrijpen dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen gezin of familie neigen tot zwijgen.
  • Wat de laatste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn en wat dit voor jouw werk betekent.
  • Hoe wijkteams, onderwijs, andere externe partners en Veilig Thuis beter met elkaar kunnen samenwerken en wat daar voor nodig is.
  • Over ‘voorbereid en toegerust ouderschap’ voor effectieve preventie van ‘huiselijk’ geweld.

Programma

09.00 uur         Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur         Interactieve start onder leiding van Merel van Dorp (dagvoorzitter) en Tjarda Reesink (ervaringsdeskundige).
10.00 uur         Sekuseel misbruik: Zwijgen is goud.

11.00 uur         Pauze

11.30 uur         Aangepaste meldcode huiselijk geweld en indermishandeling: slachtoffers eerder, beter en langer in beeld
12.10 uur         De taakverdeling binnen het sociale wijkteam én met externe partners

12.45 uur         Lunch

13.45 uur         Workshopronde

15.15 uur         Pauze

15.35 uur         Op weg naar  'trauma-informed' professionals èn opvoeders
16.15 uur         Afsluiting

Workshop Ervaringskennis inbrengen in beleid

Gemeenten gaan steeds vaker directer in gesprek met inwoners en cliënten. Op zoek naar ervaringen hoe beleid in het dagelijkse leven van mensen uitpakt. Het ontsluiten van deze ervaringskennis is een uitdaging op zich. Ervaringsdeskundigheid is een vorm om dit te doen. Het helpt je als gemeente om op beleidsniveau sociale problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren. Maar hoe verzamel je ervaringen en ideeën van mensen? Hoe vertaal je individuele ervaringen naar een collectief verhaal? Hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt? Movisie heeft samen met een aantal ervaringsdeskundigen, cliëntenorganisaties en gemeenten het lemniscaat Ervaringskennis in beleid ontwikkeld. Een handig hulpmiddel dat inzicht geeft in verschillende fases om ervaringskennis effectief te benutten in beleid. In deze workshop maak je kennis met dit hulpmiddel en ga je praktisch aan de slag om het zelf uit te proberen in je eigen praktijk. Movisies Anne Lucassen en Karin Sok van verzorgen deze workshop.

Praktisch

Datum:  6 juni 2018
Locatie: ReeHorst, Ede
Tarieven: € 249 (Regulier), € 199 (vroegboektarief en abonnees tijdschrift)
Aanmelden en programma: Deze dag wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn. Movisie is kennispartner.

Naar Zorg+Welzijn