Congres Huiselijk Geweld 2019

Huiselijk geweld is een moeilijk en heftig thema waar je als professional in het sociaal domein mee te maken kunt krijgen. Of je nu met kinderen, ouderen, gezinnen of mensen met een LVB werkt.

Zorg+Welzijn organiseert op 4 juni 2019 het congres Huiselijk Geweld. Welke ervaringen hebben professionals in het sociaal domein als het gaat over de aanpak van huiselijk geweld? Hebben zij voldoende tools om signalen van huiselijk geweld (tijdig) te herkennen?

Onder professionals binnen het zorg- en welzijnsveld, bij gemeenten én in het onderwijs leven veel vragen over de signalering en het voorkomen van huiselijk geweld, de laatste verscherping van de meldcode én het samenwerken tussen verschillende organisaties en disciplines.

Deze dag geeft je informatie en opinies over het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en over de laatste ontwikkelingen rondom de meldcode.

Naast een aantal plenaire bijdrages, heb je veel ruimte om je eigen programma en daarmee verdieping te kiezen op specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld kinder-, ouderenmishandeling of LVB-problematiek.

Bijdrage Movisie

Movisie verzorgt tijdens dit congres een workshops Integrale aanpak (ex-)partnergeweld:
Partnergeweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Voor professionals, bijvoorbeeld in wijkteams, is het vaak best lastig om niet-pluisgevoelens te bespreken met (ex-)partners. Waarom is dat eigenlijk en wat kun je tegen deze handelingsverlegenheid doen? De methode RelatieWijs van Movisie biedt concrete criteria en richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen, zorgvuldig te wegen en te beoordelen, zodat je slagvaardig kunt handelen in de praktijk. In het eerste deel van de sessie laten we zien hoe je met RelatieWijs woorden kunt geven aan dat wat je ziet, en hoe je een situatie zo objectief mogelijk kan beoordelen. In het tweede deel ga je zelf aan de slag met een casus.

Deze workshop wordt verzorgd door Kristin Janssens, sr. Adviseur Sociale Veiligheid, sr. Adviseur huiselijk en seksueel geweld Movisie
 

Voor aanmelden en meer informatie bekijk de website van Zorg+Welzijn.