Congres 'Innovatie in de Wmo 2016'

29 september 2016

Gemeente.nl ograniseert op 29 september in samenwerking met Movisie het congres 'Innovatie in de Wmo 2016'. Transformeren vraagt om innovatieve vormen van samenwerking in de wijken met alle betrokkenen (gemeenten, aanbieders, zorgverzekeraars én burgers). Het vraagt om goede afspraken over inkoop, die ruimte bieden voor maatwerk, integrale aanpak en verbinding van zorg en welzijn. Hoor tijdens dit congres de kwalitatief en financieel succesvolle aanpakken.

Hoe is het hen gelukt? Benoem samen met collega’s uit de praktijk algemene stelregels als het gaat om:

  • Hoe faciliteer je netwerkvorming en actief burgerschap in de wijk? Welke rol spelen sociale teams hier (al) in?
  • Hoe integreer je welzijn in de zorg en hoe verhoudt zich dit tot de Wmo?
  • Hoe verbind je informele zorg. ervaringsdeskundigen en mantelzorg aan formele zorg?
  • Innovaties in participatie & dagbesteding
  • Hoe verhoudt het keukentafelgesprek zich tot inkoop/contractering van zorg en ondersteuning?
  • Hoe maak je onderscheid tussen algemene en maatwerkvoorzieningen?

Meer informatie en aanmelden via de website van gemeentenucongressen.