Congres Jonge Mantelzorg 2023

Mentaal welbevinden jonge mantelzorgers

Voor het eerst vindt het landelijke Congres Jonge Mantelzorg op een live locatie plaats. Het belooft een inspirerend en gevarieerd programma te worden. Het hele congres wordt georganiseerd in samenwerking met jonge mantelzorgers. Kom ook en ga in gesprek met professionals die zich voor de doelgroep inzetten en natuurlijk met de doelgroep zelf. Niets over jonge mantelzorgers, zonder jonge mantelzorgers!

In Nederland groeien veel jongeren op in een zorgsituatie. Naast dat mantelzorgen positief kan zijn, kan het ook een grote invloed hebben op hun eigen mentaal welzijn. Jonge mantelzorgers hebben bijvoorbeeld vaker last van stress, heftige emoties, angsten en depressieve gevoelens. De link tussen het zijn van jonge mantelzorger en mentaal welzijn is dan ook sterk. Maar geld dit voor alle jongeren? Wat zijn de risicofactoren? En wat werkt er in de ondersteuning? Deze vragen verkennen we samen in deze interactieve sessie die we vanuit Movisie verzorgen. Schrijf je vanaf nu in voor de sessies waaraan jij wil deelnemen!

Het aanmeldformulier vind je hier

Het congres is bedoeld voor professionals die in hun vakgebied met de doelgroep te maken hebben, maar zal ook toegankelijk zijn voor alle overige geïnteresseerden. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht in verband met het begrensde aantal plekken. Wacht dus niet te lang met inschrijven!

Movisie is sinds de oprichting in 2020 kernpartner van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg en draagt actief bij aan de organisatie van het Congres Jonge Mantelzorg. De Alliantie wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en bestaat uit JMZ Pro & Klankbordgroep, MantelzorgNL, Movisie, Vilans, Trimbos-instituut, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vanzelfsprekend!? en BRUS. Meer weten? Stuur een mail naar alliantie@jmzpro.nl