Congres Kennis in de Buurt

1 december 2014

Zorg en ondersteuning in de buurt is een actueel thema. ZonMw organiseert in samenwerking met de kennisinstituten, waaronder Movisie, een congres dat passende antwoorden geeft op praktijk- en beleidsvragen op dit terrein. Tijdens interactieve sessies wisselt de praktijk oplossingen met elkaar uit en brengt deze verder. Het congres vindt plaats op 1 december 2014 van 12.00 tot 20.15 uur.

Hoofdthema’s zijn:

  • De burger centraal
  • Integrale aanpak
  • Informele zorg
  • Eerstelijn
  • Methodieken en competenties
  • (Gemeentelijk) beleid / financiële aspecten
  • Technologie
  • Divers

Programma

12.00 uur - Ontvangst met inlooplunch op de kennismarkt
13.00 uur - Opening en podiumgesprek olv Inge Diepman
14.00 uur - Pauze
14.30 uur - 1e ronde parallelsessies (75 minuten)
15.45 uur - Pauze
16.15 uur - 2e ronde parallelsessies (75 minuten)
17.30 uur - Dinerbuffet
18.30 uur - 3e ronde parallelsessies (75 minuten)
20.00 uur - Afsluiting
20.15 uur - Borrel

Voor wie?

Het congres is interessant voor huisartsen, wijkverpleegkundigen, sociale wijkteams, welzijnswerkers, zorgprofessionals in de eerste lijn en jeugdzorg, gemeenten, onderwijs, zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Meer informatie

Inschrijven kan via www.zonmw.nl/kennisindebuurt. U vindt hier ook de inhoud van de interactieve sessies.

Datum

1 december 2014

Locatie

Jaarbeurs, Beatrixgebouw, Utrecht